Bliv associeret medlem af pagten

Hvis man ønsker at blive associeret medlem af Cybersikkerhedspagten, skal man i første omgang indstilles.

Indstilling

Ansøgeren kontakter, eller kontaktes, af et stiftende medlem, som indvilliger i at indstille ansøgeren.

Ansøgning

Ansøgeren skriver en erklæring, som beskriver:

  • Ansøgerens motivation for at blive associeret medlem
  • Hvordan ansøgeren vil bidrage til pagtens målsætninger
  • I hvilke konkrete projekter ansøgeren ser sit bidrag. Disse kan være igangværende projekter, ansøgeren selv har søsat, igangværende projekter andre medlemmer af pagten har søsat, eller et kommende projekt ansøgeren ønsker at igangsætte.

Dokumenterne sendes til det stiftende medlem, der ønsker at indstille ansøgeren, eller til Digitaliseringsstyrelsen, som projektleder pagten.

Erklæringen skal desuden indeholde ansøgerens egen vurdering af, hvordan virksomheden lever op til pagtens målsætninger – dem kan du finde lidt længere nede på siden.

Du kan finde en skabelon til hensigtserklæring her.

Optagelse

De stiftende medlemmer tager stilling til ansøgeren. Såfremt ansøgeren optages som associeret medlem, vil ansøgerens erklæring blive offentligt tilgængelig her på digst.dk.

I forbindelse med optagelsen vil det stiftende medlem, som indstillede ansøgeren, eller Digitaliseringsstyrelsen som projektleder Cybersikkerhedspagten, indkalde til et indledende møde, hvor ansøgerens bidrag til pagten drøftes og ansøgeren bliver tilknyttet relevante projektspor.

 

Pagtens målsætninger

  1. Sammenhæng og synergi mellem eksisterende og nye SMV-rettede indsatser på cybersikkerhedsområdet
  2. Udveksling af data, viden og erfaringer, mhp. at skabe et nationalt dækkende billede af sikkerhedssituationen for SMV'erne.
  3. At der skabes nye samarbejder på tværs af den offentlige og private sektor om at styrke SMV'ernes muligheder for at beskytte sig mod cyberangreb.