Netværk for digital inklusion

Digitaliseringsstyrelsen faciliterer et landsdækkende netværk, Netværk for digital inklusion. Netværkets formål er at understøtte og forbedre indsatsen for de borgere, der har svært ved at kommunikere digitalt med offentlige myndigheder.

I dag fungerer størstedelen af det danske samfund digitalt. Men der er fortsat borgere, der er udfordret i den digitale kommunikation. De borgere skal have den rette hjælp til at kommunikere med de offentlige myndigheder.

Hjælp til digitalt udfordrede borgere

Netværk for digital inklusion er med til at identificere og kvalificere relevante digitale problemstillinger samt generere idéer til, hvordan vi bedst muligt understøtter de digitalt udfordrede borgere.

Netværk for digital inklusion skal blandt andet bidrage til:

  • Udveksling, udvikling og deling af materialer og andet relevant indhold målrettet de relevante borgere.
  • Høj kvalitet i undervisnings-, hjælpe- og kommunikationsprodukter.
  • Input til, hvordan digitalt udfordrede borgere bedst kan hjælpes.
  • Bud på løsninger af nye identificerede problemstillinger.
  • Koordinering af undervisning, budskaber og kommunikation om digital kommunikation med offentlige myndigheder.

Læs mere om netværkets formål

Bliv medlem af Netværk for digital inklusion

Organisationer, som repræsenterer borgergrupper med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, unge, ældre, ikke-vestlige indvandrere og socialt udsatte, eller på anden måde arbejder med digitalt udfordrede borgere, kan blive medlem af netværket. Medlemsorganisationer bidrager med informationer, input, støtte, opbakning og implementering af netværkets arbejde i kraft af deres betydning nationalt, regionalt og lokalt.

Hvis I er interesserede i at deltage i netværket eller høre mere om netværkets arbejde, er I velkomne til at kontakte Digitaliseringsstyrelsen på 

Læs mere om netværkets afholdte og kommende møder 

Læs mere om netværkets medlemmer