Myndighedsnetværk for digital inklusion

Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner har oprettet et Myndighedsnetværk for digital inklusion. Netværkets formål er at styrke erfaringsudvekslingen på tværs og understøtte myndighedernes arbejde med digital inklusion.

I takt med den stigende digitalisering af samfundet har myndighederne et ansvar for, at den offentlige sektor er tilgængelig for alle – også de borgere, der finder det digitale vanskeligt. Som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 har Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner derfor etableret et Myndighedsnetværk for digital inklusion.

Myndighedsnetværkets primære formål er at styrke erfaringsudvekslingen på tværs og understøtte myndighederne i arbejdet med digital inklusion. Samtidig håber vi, at medlemmerne gennem netværket kan danne nye relationer på tværs af den offentlige sektor.

Hvem er myndighedsnetværket relevant for?

Myndighedsnetværket henvender sig til medarbejdere i stat, kommune, regioner og andre offentlige myndigheder, som enten strategisk eller praktisk arbejder med borgerrettede digitale løsninger. Det kan fx være medarbejdere, der arbejder med digitaliseringsstrategier, kanalstrategier, brugervenlighed i selvbetjeningsløsninger, brugerrejser mv., samt medarbejdere med praksisnær erfaring og direkte borgerkontakt.

På tværs af stat, kommune og regioner er cirka 70 myndigheder tilmeldt netværket. Der afholdes årligt to til tre møder i netværket.

Bliv medlem af Myndighedsnetværk for digital inklusion

Hvis I er interesserede i at deltage i myndighedsnetværket eller høre mere om netværket, er I velkomne til at kontakte Digitaliseringsstyrelsen på 

Vi forventer, at medlemmerne af netværket deltager aktivt og deler gode erfaringer, svære cases mv. med de øvrige medlemmer samt at netværksmedlemmer løbende byder ind med cases, oplæg, relevante problemstillinger, løsningsforslag mv., som netværket kan drøfte og lade sig inspirere af.

Medlemskab af myndighedsnetværket og deltagelse i møderne er gratis.