Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning

Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning har til opgave at følge op på om lovgivningen er digitaliseringsklar.

Sekretariatet for digitaliseringsklar lovgivning blev oprettet primo 2018. Sekretariatets primære opgave er at følge op på, om konsekvenser af ny lovgivning bliver tilstrækkeligt belyst, og om digitalisering er tænkt ind i lovforslaget fra start. Sekretariatet er derfor i løbende dialog med ministerierne omkring udformningen af ny lovgivning. 

  • Vejledning af ministerier i at gøre lovgivningen digitaliseringsklar
  • Screening af lovudkast og politiske aftaler
  • Udarbejdelse af høringssvar til lovforslag, der indeholder offentlige implementeringskonsekvenser
  • Udvikling og opdatering af vejledningsmateriale om digitaliseringsklar lovgivning
  • Kursusaktivitet henvendt til ministerier vedrørende digitaliseringsklar lovgivning
  • Generelle oplæg om indsatsen med at gøre lovgivningen digitaliseringsklar.

Kontakt

Det er altid muligt at kontakte sekretariatet med spørgsmål eller behov for rådgivning om digitaliseringsklar lovgivning. 

Chefkonsulent Kristoffer Nilaus Olsen

+45 4178 6034

Kristoffer Nilaus Olsen
+45 4178 6034

Mette Hjort Nørgaard
+45 2115 6651

Mette Hjort Nørgaard
+45 2115 6651

Mikkel Bo Jensen
+45 2012 4954

Mette Hjort Nørgaard
+45 2115 6651

Mikkel Bo Jensen
+45 2012 4954

Mette Hjort Nørgaard
+45 2115 6651

Kristoffer Nilaus Olsen
+45 4178 6034

Mette Hjort Nørgaard
+45 2115 6651

Mikkel Bo Jensen
+45 2012 4954

Mette Hjort Nørgaard
+45 2115 6651

Julius Lyk-Jensen
+45 2128 1523

Mette Hjort Nørgaard
+45 2115 6651

Kristoffer Nilaus Olsen
+45 4178 6034

Julius Lyk-Jensen
+45 2128 1523

Julius Lyk-Jensen
+45 2128 1523

Mikkel Bo Jensen
+45 2012 4954

Julius Lyk-Jensen
+45 2128 1523

Mikkel Bo Jensen
+45 2012 4954

Kristoffer Nilaus Olsen
+45 4178 6034