Tal og statistik om borger.dk

Her kan du se tal og statistik for brugen af borger.dk. Tallene stammer fra den årlige pop-op-undersøgelse af borger.dk samt statistik, som løbende bliver indsamlet af Kontor for borger.dk.

91 pct.

af de adspurgte borgere er 'tilfredse' eller 'meget tilfredse' med borger.dk. 

92 pct.

af de adspurgte borgere føler sig 'trygge' eller 'meget trygge' ved at bruge borger.dk. 

Kilde: Pop-op-undersøgelse på borger.dk 2023

Tilfredshed på tværs af aldersgrupper

Kilde: Pop-op-undersøgelse på borger.dk 2023

Andre udvalgte målepunkter

89 pct.

af de adspurgte borgere mener, at teksterne er skrevet i et klart og letforståeligt sprog.

89 pct.

af de adspurgte borgere mener, at kvaliteten af borger.dk's indhold er høj.

Kilde: Pop-op-undersøgelse af borger.dk

Platforme

Andel af borgere, der tilgår borger.dk fra henholdsvis mobiltelefon, computer og tablet. 

Mobil

66 pct.

Computer

32 pct.

Tablet

2 pct.

Besøg på borger.dk

Samlede antal årlige besøg på borger.dk de seneste 5 år.

Det bruger borgerne især borger.dk til

Feriepenge

Boligstøtte

Børn

Flytning

Barsel

Pension

Læge

SU

Pas

Baseret på antal sidevisninger på artikler og selvbetjening i 2023

Borgerne bruger Digital Post og Mit Overblik

77 pct.

har brugt Digital Post på borger.dk

72 pct.

kender til Mit Overblik på borger.dk

94 pct.

finder let Digital Post på borger.dk

88 pct.

er tilfredse med besøget på Mit Overblik

Kilde: Pop-op-undersøgelse på borger.dk 2023

Performance på borger.dk

Gennemsnitlig oppetid

99,99 pct.

Gennemsnitlig svartid

0,45 sek.

Webpanel: Tilfredshedsmåling af borger.dk

Digitaliseringsstyrelsen har gennemført en tilfredshedsmåling via webpanel for at få et billede af tilfredsheden på tværs af Digitaliseringsstyrelsens offentlige digitale løsninger – heriblandt borger.dk.