Borger.dk – et fællesoffentligt samarbejde

Borger.dk drives i et samarbejde mellem staten, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, hvor det er Digitaliseringsstyrelsen, der er ansvarlig for udviklingen og den daglige drift.

Det er de enkelte ressortmyndigheder, der hver især er ansvarlige for information, data og selvbetjeningsløsninger på borger.dk. Et tæt samarbejde mellem ressortmyndighederne og den centrale redaktion for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen sikrer opdateret og korrekt indhold.

Læs mere om baggrund og historie for borger.dk

Læs mere om borger.dk

Udbetaling Danmark er gået hele vejen og er flyttet ind på borger.dk i stedet for at udvikle deres egen hjemmeside.

Hvorfor udvikle en helt ny hjemmeside, når der allerede findes en portal, som er tiltænkt at være danskernes indgang til det offentlige?

Sådan lød et af flere gode argumenter, da Udbetaling Danmark i oktober 2012 slog de virtuelle døre op og flyttede ind på borger.dk med artikler og selvbetjening om centrale områder som folkepension, førtidspension og boligstøtte.

Andre gode grunde til at Udbetaling Danmark besluttede at bruge borger.dk som deres primære kanal var, at de så en åbenlys fordel i at være dér, hvor borgerne allerede var. Desuden så de en styrke i det fællesoffentlige samarbejde om at samle tingene et sted, med det formål at skabe en bedre brugerrejse for borgerne.

Myndigheden, der blev etableret i et samarbejde imellem regeringen og Kommunernes Landsforening i 2010, varetager en række af de opgaver, som landets kommuner tidligere har stået for – fra familieydelser over barselsdagpenge til boligstøtte.

Mit Overblik på borger.dk giver myndighederne mulighed for at vise borgernes personlige data, når det er relevant.

Hver dag logger tusindvis af borgere på borger.dk, og borgernes feedback viser, at de efterspørger adgang til endnu mere personlig information på Mit Overblik.

For at understøtte borgernes efterspørgsel, og også initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi om at give borgerne et overblik over relevant data, som det offentlige ligger inde med, arbejder Digitaliseringsstyrelsen på at fremme samarbejdet med endnu flere myndigheder om at udstille borgernes data på Mit Overblik.

For myndighederne er det en fordel at benytte borger.dk og Mit Overblik aktivt i myndighedens kanalstrategi og udstille data på portalen, da det øger muligheden for at skabe en mere målrettet kommunikation med borgerne.

Læs mere om Mit Overblik

Det er de enkelte ressortmyndigheder, der har ansvaret for eget indhold på borger.dk.

Borger.dk indeholder cirka 800 indholdssider på 17 emneområder inden for det offentlige. Hertil kommer, at portalen udstiller omkring 2.000 digitale selvbetjeninger fra både stat, regioner og kommuner. Ansvaret for at vedligeholde teksterne, så de altid er opdaterede i forhold til gældende lovgivning og skrevet i et klart og letforståeligt sprog, ligger hos de relevante ressortmyndigheder. Det overordnede ansvar for portalens emnestruktur, navigation, forside og billeder ligger i den centrale redaktion i Digitaliseringsstyrelsen.

Samarbejdsaftaler om indhold

Myndigheder, der har indhold på borger.dk, skal indgå en formel samarbejdsaftale, hvori det står beskrevet, at ressortmyndigheden har det primære ansvar for at levere, vedligeholde og udvikle eget indhold med henblik på at understøtte de aktuelle behov for kommunikation for eksempel i forbindelse med ny lovgivning eller lancering af nye selvbetjeningsløsninger.

Det er for eksempel Færdselsstyrelsen i Transportministeriet, der er ansvarlig for opdatering og kvalitet af det redaktionelle indhold på kørekortområdet, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er ansvarlig for indholdet om kontanthjælp. Nederst på indholdssiderne står der, hvilken myndighed siden er skrevet af – og derfor hvem der har ansvaret.

Centralredaktion og myndighedsredaktører

Den centrale redaktion for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen har det overordnede ansvar for borger.dk, hvad angår informationsarkitektur, design og den løbende udvikling og vedligeholdelse af portalen, og har dermed også det store overblik på tværs af myndigheder samt styring af for eksempel CMS (Sitecore), funktioner som søgemaskine og  arbejdet med at inddrage brugere og statistik. Hertil kommer ansvaret for portalens emnestruktur, menuer, forside og billeder.

Redaktørerne i den centrale redaktion for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen fungerer som kontaktpersoner, rådgivere og sparringspartnere for redaktørerne i myndighederne, og står desuden for løbende undervisning af myndighedsredaktørerne i at redigere i Sitecore-CMS’et. Derudover faciliterer de indholdsworkshops med en eller flere myndigheder, hvis der er indhold på borger.dk med snitflader til flere myndighedsområder, og der er brug for at bygge et godt samarbejde op om indholdet for at skabe den bedste brugeroplevelse for borgerne.

Netværk og dialog

Samarbejdet om indholdet på borger.dk har resulteret i et fagligt netværk, der består af den centrale redaktion på borger.dk og borger.dk-redaktørerne i ressortmyndighederne. Her bliver man blandt andet klogere på at arbejde med indhold til web og formidle til tider svært tilgængeligt stof til borgerne. Alt sammen med henblik på sammen at gøre indholdet på portalen endnu bedre.

Netværket bliver blandt andet holdt ved lige med flere årlige heldagsredaktørmøder. At pleje netværket og udnytte hinandens viden og ressourcer er en høj prioritet, ligesom det at have en løbende dialog på tværs af myndigheder er en del af det daglige arbejde med hele tiden at holde borger.dk i gang og på rette kurs.

Besøg borger.dk

Kontakt

Har du som statslig myndighed relevant redaktionelt indhold til borger.dk?

Du kan skrive til Kontor for borger.dk på .