Borger.dk – baggrund og historie

Borger.dk blev lanceret i 2007 for at opfylde borgernes behov for en samlet indgang til det offentlige.

Lancering af borgerportalen borger.dk

Borger.dk blev lanceret af Videnskabsministeriet og Kommunernes Landsforening i fællesskab i 2007, som den fællesoffentlige borgerportal. Denne første version af portalen var en sammenlægning af de to tidligere borgerrettede portaler, netborger.dk, der havde fokus på selvbetjening, og danmark.dk, som havde fokus på information om det offentlige Danmark.

Idéen om at lave en borgerportal byggede på et analysearbejde af borgernes digitale kontakt med det offentlige. En del af arbejdet blev afsluttet i sommeren 2005, og resultatet viste, at udbuddet af offentlige hjemmesider var omfattende. Mange borgere manglede og efterspurgte derfor et kort og godt overblik. Analysearbejdet baserede sig på kvalitative interviews foruden en rundspørge til cirka 500 danskere.

Efter yderligere analyser af behovet blev det i foråret 2006 besluttet at etablere en borgerportal med informationer og selvbetjening inden for en række overordnede emner, som fx 'Skole og uddannelse' og 'Bolig og flytning'.

I dag er det Kontor for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for borger.dk, og myndigheder, der har indhold på borger.dk, er ansvarlige for at opdatere deres eget indhold.

Læs mere om borger.dk – et fællesoffentligt samarbejde

Løbende udvikling af borger.dk

Siden lanceringen i 2007 er borger.dk flere gange blevet opdateret med nye funktioner og nye designudtryk. Her er en oversigt over nogle af de ændringer, der er sket gennem årene:

2008: Min side
I 2008 blev borger.dk udvidet med Min Side, hvor borgerne ved at logge på med NemID kunne få adgang til personoplysninger fra CPR-registret, indkomstoplysninger fra SKAT og deres sundhedsoplysninger. Den personaliserede del af borger.dk har siden da været en væsentlig del af portalen. 

2014: Digital Post
Den 1. november 2014 fik danskerne 'Digital Post' på borger.dk, hvor de kunne læse og sende digital post til og fra det offentlige.

2018: Nyt design
I 2018 lancerede borger.dk en ny visuel identitet med nyt logo og ny struktur på siden. 

2020: Mit Overblik
I december 2020 skiftede Min Side navn til Mit Overblik. Visionen med Mit Overblik var at skabe gennemsigtighed for borgeren ved at vise data fra det offentlige samlet ét sted og dermed give borgeren et bedre overblik.

2022: Ny Digital Post
I marts 2022 blev den tidligere it-løsning til post fra offentlige myndigheder på borger.dk afløst med det nye Digital Post. Ud over at kunne læse Digital Post på borger.dk blev det også muligt at læse Digital Post i den nye Digital Post-app og på flere private platforme.

2023: Ny forside på borger.dk
I efteråret 2023 lancerede borger.dk et nyt forsidedesign, hvor guider om livssituationer, fx ”Når du skal flytte”, ”Når du bliver forælder” og ”Hvis I går fra hinanden” fik en mere fremtrædende placering.

Besøg borger.dk

Den gode brugeroplevelse og sammenhængende brugerrejser

Siden 2012 har der været øget fokus på, at borgerne skal have en god brugeroplevelse, når de færdes på borger.dk.

Med afsæt i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har den gode og sammenhængende brugerrejse på tværs af det offentlige været omdrejningspunktet for arbejdet med borger.dk. Borgerne skal nemt kunne danne sig et overblik og guides videre til de relevante myndighedsområder og tilbud, hvor de kan betjene sig selv digitalt.

Den samlede brugeroplevelse inkluderer blandt andet lette og intuitive brugerrejser, tilgængelighed, et klart sprog, et hensigtsmæssigt og overskueligt design, og at borgerne bliver præsenteret for deres egne personlige data på Mit Overblik.