Borger.dk – baggrund og historie

Borger.dk blev lanceret i 2007 for at opfylde borgernes behov for en samlet indgang til det offentlige.

Borger.dk blev lanceret af Videnskabsministeriet og Kommunernes Landsforening i fællesskab i 2007, som den fællesoffentlige borgerportal. Denne første version af portalen var en sammenlægning af de to tidligere borgerrettede portaler, netborger.dk, der havde fokus på selvbetjening, og danmark.dk, som havde fokus på information om det offentlige Danmark.

Idéen om at lave en borgerportal byggede på et analysearbejde af borgernes digitale kontakt med det offentlige. En del af arbejdet blev afsluttet i sommeren 2005, og resultatet viste, at udbuddet af offentlige hjemmesider var omfattende. Mange borgere manglede og efterspurgte derfor et kort og godt overblik. Analysearbejdet baserede sig på kvalitative interviews foruden en rundspørge til cirka 500 danskere.

Efter yderligere analyser af behovet blev det i foråret 2006 besluttet at etablere en borgerportal med informationer og selvbetjening inden for 18 overordnede emner.

I dag er det Kontor for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen, der har ansvaret for borger.dk

Læs mere om borger.dk – et fællesoffentligt samarbejde

Udvikling af borger.dk

De efterfølgende år kom borger.dk i flere nye versioner, hvor der hver gang blev lavet forbedringer. For eksempel blev borger.dk i 2008 udvidet med Min Side, hvor borgene ved at logge på med NemID, kunne få adgang til personoplysninger fra CPR-registret, indkomstoplysninger fra SKAT og deres sundhedsoplysninger. Den personaliserede del af borger.dk har siden da været en væsentlig del af portalen. I december 2020 skiftede Min Side navn til Mit Overblik, som udvikles løbende de kommende år frem mod 2024.

Besøg borger.dk

Den gode brugeroplevelse og sammenhængende brugerrejser

Siden 2012 har der været øget fokus på, at borgerne skal have en god brugeroplevelse, når de færdes på borger.dk.

Med afsæt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2016-2020) er den gode og sammenhængende brugerrejse på tværs af det offentlige omdrejningspunktet for arbejdet med borger.dk. Borgerne skal nemt kunne danne sig et overblik og guides videre til de relevante myndighedsområder og tilbud, hvor de kan betjene sig selv digitalt.

Den samlede brugeroplevelse inkluderer blandt andet lette og intuitive brugerrejser, tilgængelighed, et klart sprog, et hensigtsmæssigt og overskueligt design, og at borgerne bliver præsenteret for deres egne personlige data, hvor det er relevant.