Produkter og servicer på borger.dk

Borger.dk tilbyder forskellige produkter og servicer til myndighederne, blandt andet genbrug af tekster fra portalen og personaliseret visning af myndighedernes data om borgerne.

Borger.dk er et fællesoffentligt samarbejde mellem staten, regionerne og kommunerne. Portalen tilbyder myndighederne forskellige produkter og servicer. For eksempel kan myndighederne genbruge teksterne på borger.dk på deres egne hjemmesider, udstille deres digitale selvbetjeninger på borger.dk, og supplere de eksisterende tekster på borger.dk med eksempelvis relevant lokalt indhold fra kommunen.

Myndighederne kan også benytte portalen til at tilbyde borgerne skræddersyet indhold, så relevant data præsenteres for borgerne bag log-in på Mit Overblik – det giver en god brugeroplevelse.

Produkter og servicer til myndigheder

Med borger.dk's Artikelimport kan myndigheder overføre indhold fra borger.dk til for eksempel kommunens hjemmeside.

Borger.dk har udviklet en webservice, så myndighederne har mulighed for at genbruge redaktionelt indhold fra borger.dk. For eksempel kan alle 98 kommuner importere tekster til deres egne hjemmesider via eksportværktøjet Artikelimport.

Værktøjet gør det muligt at lave et dynamisk udtræk af tekster fra borger.dk i xml-format, som de efterfølgende kan sætte op på den måde og i det design, myndigheden/kommunen selv ønsker.

Læs mere om artikelimport på Digitalisér.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune om Artikelimport fra borger.dk

Selve den tekniske implementering fungerer uproblematisk, og teksterne er i høj grad opdaterede og korrekte, takket være de dygtige redaktører.

Anette Stokholm, Webmaster, Ringkøbing-Skjern Kommune, november 2017

Kommunerne kan berige artikler på borger.dk med lokalt indhold fra kommunen.

I slutningen af afsnittene/mikroartiklerne på indholdssiderne på borger.dk, kan alle kommuner i Danmark tilføje lokalt indhold, så de generelle tekster bliver beriget med den lokale vinkel. Det kan for eksempel være særlige lokale retningslinjer, der knytter sig til vielsesritualet i kommunen.

Når en kommune har tilføjet lokalt indhold, kan borgerne se det, når de har valgt kommune på portalen eller er logget på borger.dk med MitID.

Lokalt indhold hænger sammen med Artikelimport

At tilføje lokalt indhold, relevant for kommunens borgere på borger.dk, gør det ekstra praktisk, hvis kommunen importerer tekster fra borger.dk til kommunens hjemmeside via Artikelimporten, da det lokale/kommunale indhold kommer med i importen. På den måde, behøver redaktørerne kun at opdatere ét sted – på borger.dk.

Læs mere om, hvordan din kommune kan tilføje lokalt indhold på borger.dk.

Læs om lokalt indhold på borger.dk på Digitalisér.dk

Borger.dk er udstillingsvindue for de kommunale, regionale og statslige selvbetjeninger.

Borger.dk er borgernes samlede indgang til digital selvbetjening i det offentlige, og portalen udstiller cirka 2.000 af myndighedernes selvbetjeninger, hvoraf flere er obligatoriske. For eksempel skal det foregå digitalt, når man skal melde flytning, bestille nyt sundhedskort, skrive sit barn op til daginstitution, søge boligstøtte eller folkepension. Udover at kunne tilgå selvbetjeninger fra myndighedernes egne hjemmesider, kan borgerne også finde selvbetjeninger samlet på borger.dk.

Læs mere om hvordan din myndighed får tilsluttet en selvbetjening på Digitalisér.dk

Myndighederne er ansvarlige for brugervenlige selvbetjeninger på borger.dk

Borger.dk udstiller mange af de kommunale, regionale og statslige selvbetjeninger, men det er myndighedernes eget ansvar at sikre, at selvbetjeningerne er tilgængelige og brugervenlige.

Digitaliseringsstyrelsen står sammen med KL (Kommunernes Landsforening), Danske Regioner og de statslige myndigheder bag ”Fælles krav til gode brugeroplevelser”, som beskriver, hvordan man overholder de obligatoriske minimumskrav til udviklingen af offentlige selvbetjeninger. 

Læs om fælles krav til gode brugeroplevelser, hvor du også finder en række anbefalinger og gode eksempler på udvikling af gode selvbetjeninger.

Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen står bag Det Fælles Designsystem, der indeholder retningslinjer for design, komponenter, kode og eksempelløsninger som hjælp til at udvikle brugervenlige og tilgængelige selvbetjeninger til borger.dk og Virk.

Læs om Det Fælles Designsystem på www.designsystem.dk

Mit Overblik viser borgernes personlige oplysninger.

På Mit Overblik kan borgerne logge på med MitID og se nogle af de oplysninger, det offentlige har om dem. Det er for eksempel oplysninger om skat, sager, økonomiske ydelser eller oplysninger om bolig. Samtidig henvises til relevante digitale selvbetjeninger, for eksempel ansøgning om boligstøtte eller sygedagpenge.

Mit Overblik giver statslige myndigheder, regioner og kommuner mulighed for at tilbyde borgerne en adgang til borgernes egne personlige data og henvisninger til relevante selvbetjeninger.

Personlig og sikker Mit Overblik

Borgerens personlige oplysninger på Mit Overblik skal behandles sikkert og fortroligt og efter Persondatalovens forskrifter. På grund af sikkerhedsmæssige hensyn skal borgeren første gang denne logger ind give samtykke til, at borger.dk henter og viser personlige oplysninger for borgeren. Borger.dk holder kun oplysningerne om borgeren, så længe denne er logget ind på Mit Overblik. Så snart borgeren logger af, forsvinder data, og borger.dk behandler ikke længere borgerens personoplysninger.

Det er kun den enkelte borger, der kan se oplysningerne på Mit Overblik. Og borger.dk behandler selvfølgelig personlige oplysninger sikkert og fortroligt.

Læs mere om Mit Overblik

For de myndigheder, der ønsker at modtage redegørelse for behandlingssikkerheden på borger.dk, kan der rettes henvendelse til .

Digitaliseringsstyrelsen har udsendt databehandleraftale til alle myndigheder med data på Mit Overblik og er i den forbindelse forpligtet til at udarbejde redegørelse for behandlingssikkerheden på borger.dk.