Produkter og servicer på borger.dk

Borger.dk tilbyder forskellige produkter og servicer til myndighederne, blandt andet genbrug af tekster fra portalen og personaliseret visning af myndighedernes data om borgerne.

Borger.dk er et fællesoffentligt samarbejde mellem staten, regionerne og kommunerne. Portalen tilbyder myndighederne forskellige produkter og servicer. For eksempel kan myndighederne genbruge teksterne på borger.dk på deres egne hjemmesider, udstille deres digitale selvbetjeningsløsninger på borger.dk, og supplere de eksisterende tekster på borger.dk med eksempelvis relevant lokalt indhold fra kommunen.

Myndighederne kan også benytte portalen til at tilbyde borgerne skræddersyet indhold, så relevant data præsenteres for borgerne bag log-in på Min Side – det giver en god brugeroplevelse.

Produkter og servicer til myndigheder

Med borger.dk´s Artikelimport kan myndigheder overføre indhold fra borger.dk til for eksempel kommunens hjemmeside.

Borger.dk har udviklet en webservice, så myndighederne har mulighed for at genbruge redaktionelt indhold fra borger.dk. For eksempel kan alle 98 kommuner importere tekster til deres egne hjemmesider via eksportværktøjet Artikelimport.

Værktøjet gør det muligt at lave et dynamisk udtræk af tekster fra borger.dk i xml-format, som de efterfølgende kan sætte op på den måde og i det design, de selv ønsker.

Læs mere om artikelimport på Digitalisér.dk

Ringkøbing-Skjern kommune om Artikelimport fra borger.dk

Selve den tekniske implementering fungerer uproblematisk, og teksterne er i høj grad opdaterede og korrekte, takket være de dygtige redaktører.

Anette Stokholm, Webmaster, Ringkøbing-Skjern Kommune, november 2017

Kommunerne kan berige artikler på borger.dk med lokalt indhold fra kommunen.

I slutningen af afsnittene/mikroartiklerne på indholdssiderne på borger.dk, kan alle kommuner i Danmark tilføje lokalt indhold, så de generelle tekster bliver beriget med den lokale vinkel. Det kan for eksempel være særlige lokale retningslinjer, der knytter sig til vielsesritualet i kommunen.

Når en kommune har tilføjet lokalt indhold, kan borgerne se det, når de har valgt kommune på portalen eller er logget på borger.dk med NemID.

Lokalt indhold hænger sammen med Artikelimport

At tilføje lokalt indhold, relevant for kommunens borgere på borger.dk, gør det ekstra praktisk, hvis kommunen importerer tekster fra borger.dk til kommunens hjemmeside via Artikelimporten, da det lokale/kommunale indhold kommer med i importen. På den måde, behøver redaktørerne kun at opdatere ét sted - på borger.dk.

Læs mere om, hvordan din kommune kan tilføje lokalt indhold på borger.dk.

Læs om lokalt indhold på borger.dk på Digitalisér.dk

Borger.dk er udstillingsvindue for de kommunale, regionale og statslige selvbetjeningsløsninger.

Borger.dk er borgernes samlede indgang til digital selvbetjening i det offentlige, og portalen udstiller cirka 2000 af myndighedernes selvbetjeningsløsninger, hvoraf flere er obligatoriske. For eksempel skal det foregå digitalt, når man skal melde flytning, bestille nyt sundhedskort, skrive sit barn op til daginstitution, søge boligstøtte eller folkepension. Udover at kunne tilgå selvbetjeningsløsninger fra myndighedernes egne hjemmesider, kan borgerne også finde selvbetjeningsløsninger samlet på borger.dk.

Læs mere om hvordan din myndighed får tilsluttet en selvbetjeningsløsning på Digitalisér.dk

Myndighederne er ansvarlige for brugervenlige selvbetjeningsløsninger på borger.dk

Borger.dk udstiller mange af de kommunale, regionale og statslige selvbetjeningsløsninger, men det er myndighedernes eget ansvar at sikre, at selvbetjeningsløsningerne er tilgængelige og brugervenlige.

Digitaliseringsstyrelsen står sammen med KL (Kommunernes Landsforening), Danske Regioner og de statslige myndigheder bag ”Fælles krav til gode brugeroplevelser”, som beskriver, hvordan man overholder de obligatoriske minimumskrav til udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger. 

Læs om fælles krav til gode brugeroplevelser (nyt vindue), hvor du også finder en række anbefalinger og gode eksempler på udvikling af gode selvbetjeningsløsninger.

Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen står bag Det Fælles Designsystem, der indeholder retningslinjer for design, komponenter, kode og eksempelløsninger som hjælp til at udvikle brugervenlige og tilgængelige selvbetjeningsløsninger til borger.dk og Virk.

Læs om Det Fælles Designsystem på www.designsystem.dk (nyt vindue)

Min Side viser borgernes personlige oplysninger.

På Min Side kan borgerne logge sig på med NemID og se nogle af de oplysninger, det offentlige har om dem. Det er for eksempel oplysninger om skat, pension, sundhed, SU eller bolig. Samtidig henvises til relevante digitale selvbetjeningsløsninger, for eksempel ansøgning om boligstøtte eller pension.

Min Side giver statslige myndigheder, regioner og kommuner mulighed for at tilbyde borgerne en nem adgang til deres personlige data og henvisninger til relevante selvbetjeningsløsninger.

Personaliseret indhold på Min Side

At understøtte borgernes efterspørgsel efter mere personaliseret og skræddersyet indhold på Min Side kræver øget samarbejde mellem myndighederne. Som et eksempel på indhold, der er skræddersyet til borgernes behov, er meddelelse om ansøgning om folkepension, der ressortmæssigt hører under ATP. Er man kommende folkepensionist, og logger på Min Side med NemID, bliver man præsenteret for en besked om, at man skal huske at søge folkepension, inden man fylder 65 år.

Andre eksempler kan være at vise lånerstatus fra de kommunale biblioteker eller barnets placering på ventelisten til daginstitution.

Personlig og sikker Min Side

Borgerens personlige oplysninger på Min Side skal behandles sikkert og fortroligt og efter Persondatalovens forskrifter. På grund af sikkerhedsmæssige hensyn skal borgeren derfor give samtykke til, at borger.dk henter og viser personlige oplysninger for borgeren.

Det er kun den enkelte borger, der kan se oplysningerne på Min Side. Og borger.dk behandler selvfølgelig personlige oplysninger sikkert og fortroligt.

Borger.dk skal vise borgernes personlige data, hvor det er relevant.

I borger.dk-redaktionen arbejdes der hver dag på at skabe en sammenhængende, tryg og brugervenlig digital service for borgerne, når de skal i kontakt med det offentlige. Den personaliserede brugeroplevelse inkluderer bl.a., at borgerne bliver præsenteret for deres egne personlige data, hvor det er relevant, for eksempel på Min Side, på forsiden af borger.dk, og andre steder på portalen.

Adgang til borgernes data er nødvendig

Indtil for nylig har indholdet og kommunikationen på borger.dk været ens for alle, og målrettet alle borgere. For at understøtte initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi om at give borgerne et overblik over relevant data, som det offentlige ligger inde med, arbejder borger.dk nu med at skabe mere personaliseret indhold for udvalgte målgrupper. Ambitionen er, via øget samarbejde med myndighederne, at give borgerne adgang til flere, relevante data, når de logger ind på borger.dk’s Min Side.

Mere målrettede brugeroplevelser

Et eksempel på hvordan borger.dk målretter brugeroplevelsen er, at man som kommende folkepensionist, når man logger ind på borger.dk, bliver præsenteret for indhold, som er særligt relevant for kommende folkepensionister. Borgeren bliver for eksempel mødt af en meddelelse der forklarer, at man skal huske at søge folkepension, inden man fylder 65 år. Denne type indhold er lavet i tæt samarbejde med den dataansvarlige myndighed, som i dette tilfælde er ATP.

Borgerne vil have mere personaliseret indhold

Borger.dk har spurgt borgerne, hvad de synes om denne type af personaliseret indhold. Tendensen er, at borgerne synes, at personaliseret indhold er relevant og hjælper dem med deres ærinde med det offentlige.

Borger.dk bruger forskellige metoder til at inddrage brugernes perspektiv, herunder metoden personas.

Borger.dk benytter personas i udviklingen af portalen, i test, ved workshops med videre metoden bruges i en kombination med andre brugerinddragelsesmetoder for eksempel eyetracking, tænke-højt-tests og mulighed for at give brugerfeedback direkte på portalen.

Med udviklingen af borger.dk blev der udviklet seks personas. En persona er en fiktiv borgermodel, der baserer sig på et omfangsrigt kvantitativt og kvalitativt datasæt, og viser nogle af de udfordringer, vaner og forventninger, som borgerne har til den offentlige digitale borgerservice.

Det er også en metode til at sætte brugeren i centrum ved hjælp af diverse scenarier. De seks personas er udviklet med henblik på at styrke den digitale kommunikation og kan frit anvendes af myndigheder til at udvikle den digitale borgerservice andre steder.

Metoden kan for eksempel bruges ved:

  • tilrettelæggelsen af kanalstrategier
  • workshops
  • udviklingen af digitale/it-løsninger
  • udarbejdelsen af kravspecifikationer og hjælpeplaner
  • tilrettelæggelse af målgruppeindsatser
  • forberedelsen af kommunikationsstrategier.

Læs beskrivelse af borger.dk-personas på Digitalisér.dk

For de myndigheder, der ønsker at modtage redegørelse for behandlingssikkerheden på borger.dk, kan der rettes henvendelse til .

Digitaliseringsstyrelsen har udsendt databehandleraftale til alle myndigheder med data på Min Side og er i den forbindelse forpligtet til at udarbejde redegørelse for behandlingssikkerheden på borger.dk.