Anvendelse

Her kan du finde en oversigt over de selvbetjeningsløsninger, der kan gives fuldmagt til i Digital Fuldmagt.

Bolig og flytning

 • Søge boligstøtte (borger.dk)
 • Søge bygge- og miljøtilladelser (bygogmiljoe.dk)
 • Lave børneflytninger (borger.dk)
 • Flytning til udlandet (borger.dk)
 • Indenrigsflytning (borger.dk)
 • Indflytning på din adresse (borger.dk)
 • Lave bopælsattest (borger.dk)
 • Forespørge personer på adresse (borger.dk)
 • Ændre adressebeskyttelse (borger.dk)

Internet og sikkerhed 

 • Kreditadvarsel i CPR (borger.dk)

Samfund og rettigheder

 • Bestille Personattest, Fødsels- og dåbsattest, og Vielsesattest (borger.dk)
 • Begrænset søgning om forældremyndighed, bopæl og samvær til Familieretshuset (familieretshuset.dk)
 • Ubegrænset søgning om forældremyndighed, bopæl og samvær til Familieretshuset (familieretshuset.dk)
 • Søge familieydelser, Udbetaling Danmark (borger.dk)
 • Forsvarets Dag (borger.dk)
 • Indsætte/ophæve markering af kreditvarsel i CPR (borger.dk)
 • Bestilling af bopælsattest (borger.dk) 
 • Handle i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af bekæmpelsesmidler, MAB
 • Begære registerindsigt i CPR (borger.dk)
 • Begære registerindsigt i Personregistret (borger.dk)
 • Skrotningsattest og skrotningsgodtgørelse (digitalskrotning.dk)
 • Oprette eller afmelde adressebeskyttelse (borger.dk)

SU og økonomi

 • Handle i ATP Livslang Pensions selvbetjeningsløsning (borger.dk)
 • Handle i Din Pensions selvbetjeningsløsning (borger.dk eller minpensionssag.dk)
 • Telefonisk henvendelse til Din Pension (Udbetaling Danmark)
 • SU (min.su.dk)
 • Søge SU-låneplaner (min.su.dk)
 • Søge Ungdomskort – trin 1 (ungdomskort.dk)
 • Handle i Kommunernes Ydelsessystem, Ydelser på kontanthjælpsområdet (borger.dk)

Sundhed og sygdom

 • Handle i Det Danske Vaccinationsregister (sundhed.dk)
 • Læseadgang i Det Danske Vaccinationsregister (sundhed.dk)
 • Skift af læge og sygesikringsgruppe (borger.dk)
 • Handlingsfuldmagt til at se sundhedsdata i MinLog (via applikationen Fælles Medicinkort - FMK)
 • Handlingsfuldmagt til Fælles Medicinkort (via applikationen Fælles Medicinkort - FMK)
 • Læseadgang til Fælles Medicinkort (via applikationen Fælles Medicinkort - FMK
 • Handle i Mit Sygefravær (mitsygefravaer.dk)
 • Handle i Kommunens social- og sundhedsportal (borgerportalen i din kommune)
 • Læseadgang til aftaler på sundhed.dk (kun for Region Midtjylland og Nordjylland (sundhed.dk
 • Se billedbeskrivelser fra offentlige sygehuse (sundhed.dk)
 • Se og downloade Coronapas (sundhed.dk)
 • Læsefuldmagt til e-journal fra sygehus (sundhed.dk
 • Læsefuldmagt til laboratoriesvar (sundhed.dk)
 • Læsefuldmagt til Min log (sundhed.dk)
 • Læsefuldmagt til stamkort (sundhed.dk)

Øvrige

 • VetStat - Besætningsejer
 • VetStat - Dyrelæge