Anvendelse

Med en digital fuldmagt kan du lade dig partsrepræsentere i nogle offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Med Digital Fuldmagt kan du give fuldmagt til, at en pårørende kan handle på dine vegne i en række selvbetjeningsløsninger. Du kan give fuldmagt til fx at se din sundhedsjournal og laboratoriesvar på sundhed.dk, eller til at melde flytning på borger.dk.

Det er ikke alle myndigheder, der har valgt at tilbyde fuldmagter via denne løsning. Undersøg derfor altid nærmere, hvordan den myndighed eller området, som du skal bruge en fuldmagt til, håndterer fuldmagter.

Hvis du ikke selv har MitID, eller du har svært det digitale, kan din pårørende anmode dig om fuldmagt. For at anvende Digital Fuldmagt skal enten fuldmagtsgiver eller fuldmagtshaver have MitID.

Læs mere og opret fuldmagter på borger.dk