Om løsningen

Det skal være let og trygt at anvende digitale fuldmagter, for både borgere, myndigheder og virksomheder.

Muligheden for digitale fuldmagter har eksisteret siden 2013, og den danske digitaliseringsstrategi 2022-2025 har sat turbo på udviklingen. I dag er der fokus på, at det skal være nemt både at få og at give hjælp, og løsningen er under stadig udvikling.

Digital Fuldmagt (den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning) gør det muligt for myndigheder at give borgere en formel partsrepræsentation til myndighedens digitale selvbetjeninger. Det betyder, at en borger med Digital Fuldmagt kan handle på en anden borgers vegne – og omvendt, at borgeren med behov for digital støtte også kan få hjælpen på lovlig vis. Fuldmagten kan afgrænses til at dække bestemte områder eller systemer, og gælder kun i den periode, som borgeren selv angiver.

Det er myndigheder og virksomheder, der afgør, om de vil tilslutte deres selvbetjeninger til Digital Fuldmagt, mens Digitaliseringsstyrelsen primært stiller rammerne til rådighed. Der findes dog også andre løsninger, og som borger må man derfor orientere sig om mulighederne hos de relevante myndigheder.