Om løsningen

Den digitale fuldmagtsløsning er et tilbud til myndigheder om at kunne bruge en basal fuldmagtskomponent.

Den 23. marts 2012 besluttede Styregruppen for digitaliseringsstrategien, at der skulle udvikles en basal fuldmagtsløsning som en videreudvikling af NemLog-in-løsningen. Digital Fuldmagt blev sat i drift i august 2013 som en komponent i NemLog-in, og kan anvendes af alle myndigheder. 

Den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning, Digital Fuldmagt, er udviklet til myndigheder, som vil give borgerne mulighed for at lade sig partsrepræsentere i digitale selvbetjeningsløsninger. Med den kan borgere blandt andet give fuldmagt til en digital selvbetjeningsløsning til en anden person eller en virksomhed i en afgrænset periode, som borgeren selv angiver.

Digitaliseringsstyrelsen stiller Digital Fuldmagt til rådighed for den enkelte myndighed, som selv har ansvaret for den tekniske tilslutning af løsningen. Den enkelte myndighed har også selv ansvaret for at sikre sig, at deres selvbetjeningsløsninger understøtter digital fuldmagt, hvor det er relevant. Digitaliseringsstyrelsen opfordrer til, at det sker i størst muligt omfang.