Strategi, ambition og værdier

Digitaliseringsstyrelsens formål, ambition og værdier sætter retningen for vores syv strategiske pejlemærker.

Formål

I Digitaliseringsstyrelsen står vi i spidsen for en ambitiøs digital udvikling af Danmark, der skaber værdi for borgere, virksomheder og offentlige organisationer og bidrager med løsninger på samfundets store udfordringer.

Ambition

Det er vores ambition at udvikle, drive og udbrede brugervenlige, sammenhængende og sikre digitale løsninger, der møder borgere, virksomheder og offentlige organisationer, hvor de er – uanset niveauet af digitale kompetencer.

I en verden med en hastig teknologisk udvikling er det vores ambition, at Digitaliseringsstyrelsen skaber rammerne for en ansvarlig udvikling, der høster teknologiens potentialer og værner om den høje tillid til digitalisering i Danmark.

Det er samtidig vores ambition at understøtte, at digitalisering skaber vækst og velfærd og bidrager til at fremtidssikre vores samfund. Derfor vil vi over de kommende år bidrage til at løse aktuelle samfundsudfordringer som manglen på arbejdskraft og klimaforandringerne.

Værdier

I Digitaliseringsstyrelsen tager vi et fælles ansvar for at være en god arbejdsplads, hvor det er sjovt at gå på arbejde, og hvor der er mulighed for at udvikle sig. Hos os er trivsel afgørende, og vi vægter forskellighed og socialt samvær højt. Vi har fokus på, at alle udvikler sig, og vi arbejder aktivt for at sikre en stærk tilknytning til Digitaliseringsstyrelsen som arbejdsplads og for at tiltrække de rigtige kompetencer.

Nedenfor finder du vores fire værdier, som beskriver, hvad vi lægger vægt på, når vi går på arbejde.

 • Vi inddrager vores brugere og samarbejdspartnere
 • Vi er en lærende organisation
 • Vi tager ansvar og samarbejder på tværs af styrelsen
 • Vi arbejder struktureret med vores løsninger

7 strategiske pejlemærker

 1. Vores løsninger skal give bedre digital service
 2. Vi arbejder for, at alle kan være en del af det digitale samfund
 3. Vores indsatser skal understøtte virksomheders digitale omstilling
 4. Vi fremmer digital sikkerhed
 5. Vi bidrager til at fremtidssikre vores velfærd
 6. Vi fremmer en digital grøn omstilling af samfundet
 7. Vi har internationalt udsyn og sikrer en effektiv implementering af EU-regulering