K03 Standardkontrakt for agile it-projekter

K03 med tilhørende bilag er en offentlig standardkontrakt, der er velegnet til udvikling af it-systemer efter en agil metode.

K03 blev offentliggjort i december 2012. Kontrakten er målrettet større faseopdelte it-projekter, hvori udviklings- og implementeringsydelser har stor vægt. Den tager udgangspunkt i projektledelses- og udviklingsmodeller, som offentlige myndigheder har erfaring med at bruge. Den tager også højde for den økonomiske ramme, der gør sig gældende i staten.

Kontrakten kan bruges i sammenhæng med den fællesoffentlige it-projektmodel.

K03 består, ud over selve kontrakten, af 16 bilag. Til kontrakten hører også to vejledninger. Den ene indeholder supplerende information og gode råd om brugen af kontraktens enkelte bestemmelser. Den anden vejleder om K-kontrakternes sammenhæng til den fællesstatslige it-projektmodel.