K01 Standardkontrakt for kortvarige it-projekter

K01 er målrettet leverance af standardprodukter, hvortil der kun i begrænset omfang skal ske specialtilpasninger.

Standardkontrakten for kortvarige it-projekter, K01, blev offentliggjort i 2004.

Kontrakten, der oprindeligt er tiltænkt statslige it-anskaffelser, indgår i en kontraktpakke, der ligeledes indeholder ni modelbilag og en vejledning.

Den samlede kontraktpakke er resultatet af en dialog mellem de parter, som i sin tid sad med i den arbejdsgruppe, der udarbejdede den, nemlig Videnskabsministeriet (formand), Økonomistyrelsen, kammeradvokaten, Dansk IT og IT-Brancheforeningen. Den har på denne baggrund opnået karakter af en forhandlet standard (Agreed document).

Kontrakten er tilstræbt udformet således, at den i videst muligt omfang opfylder offentlige institutioners behov i forbindelse med it-anskaffelser.

Der foreligger en samlet kontraktpakke bestående af følgende:

  • Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K01
  • Vejledning til kontrakt og bilag
  • Modelbilag

K01 findes ligeledes i engelsk oversættelse.

Engelsk version af K01

Den engelske oversættelse af K01 omfatter alene selve hovedkontrakten, der indeholder bestemmelserne af mere juridisk tilsnit.

I forbindelse med oversættelsen er det tilstræbt, at den engelske version af K01 vil få samme retsvirkninger som den danske version, såfremt kontraktteksten forelægges en dansk voldgiftsret til fortolkning.

Digitaliseringsstyrelsen kan dog ikke over for brugere af den engelske version påtage sig at indestå for eventuelle fejl eller sproglige variationer mellem den engelske og den danske kontrakttekst. Såfremt brugere måtte blive opmærksomme på fejl eller lignende, der kan have betydning for fortolkningen af den engelske tekst i overensstemmelse med den danske tekst, vil vi derfor meget gerne høre herom.

Hent K01 kontrakten på engelsk

Hent K01 Kontrakt i Word format på engelsk

Hent K01 Kontrakt i PDF format på engelsk