K02 Standardkontrakt for længerevarende it-projekter

K02 er en standardkontrakt for længerevarende it-projekter og er velegnet til større komplekse it-projekter, som indebærer faseopdelte delleverancer.

Anvendelsesområdet for K02 omfatter udviklings- og implementeringsprojekter af en vis størrelse, der typisk vil være karakteriseret ved følgende:

  • Et væsentligt økonomisk omfang, der ligger over udbudsgrænsen
  • Et tidsforløb på over 6 måneder
  • Høj teknisk og organisatorisk kompleksitet
  • En større grad af specialudvikling
  • Tjenesteydelser indgår i et ikke ubetydeligt omfang

Det samlende system forudsættes leveret og implementeret i et antal faseopdelte leverancer.

Engelsk version af K02

Den engelske oversættelse af K02 omfatter selve hovedkontrakten og bilagene.

Digitaliseringsstyrelsen kan ikke over for brugere af den engelske version påtage sig at indestå for eventuelle fejl eller sproglige variationer mellem den engelske og den danske kontrakttekst. Såfremt brugere måtte blive opmærksomme på fejl eller lignende, der kan have betydning for fortolkningen af den engelske tekst i overensstemmelse med den danske tekst, vil vi derfor meget gerne høre herom.

Hent K02 kontrakten på engelsk

Hent K02 Kontrakt på engelsk i PDF format

Hent K02 kontrakt på engelsk i Word format

Hent K02 kontrakt på engelsk i Open Office format

Hent K02 bilag på engelsk i PDF format

Hent K02 bilag på engelsk i Word format

Hent K02 bilag på engelsk i Open Office format