Standardklausuler for it-drift

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en række standardklausuler til it-driftskontrakter. Klausulerne tager udgangspunkt i de behov, Digitaliseringsstyrelsen har identificeret i kontakten med de statslige myndigheder og via porteføljeoverblikket over it-driftskontrakter.

Der er tale om standardklausuler, der som udgangspunkt kan indsættes i en it-driftskontrakt, som de er anført. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler dog, at myndighederne tilpasser de enkelte klausuler til deres eget behov. Myndigheden skal også sikre, at der er den rette sammenhæng til kontraktens øvrige bestemmelser og bilag.

Selvom myndigheden vælger ikke at medtage de opstillede klausuler i en eventuel kontakt vedrørende it-drift, anbefales det, at myndigheden har en aktiv stillingtagen til de enkelte emner.

Listen over standardklausuler vil løbende blive udvidet med klausuler inden for andre områder.