Sammenhængende brugerrejser

Borgerne skal opleve en bedre sammenhæng i deres digitale kontakt med det offentlige. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med relevante myndigheder arbejdet på at skabe mere sammenhængende brugerrejser for vigtige livssituationer, som borgere kan befinde sig i.

Borgere kan stå i forskellige livssituationer, som kræver kontakt til mange forskellige myndigheder og private virksomheder. Det kan være en udfordring at bevare overblikket over alt det, man skal vide og huske at gøre. Derfor skal borgerne sikres en bedre og mere sammenhængende brugeroplevelse.

For at forstå, hvilke udfordringer borgerne møder har vi kortlagt deres brugerrejse i forskellige livssituationer. Formålet er at sætte borgerne bedre i stand til at kunne betjene sig selv, samtidig med at de oplever en bedre digital service. Til det formål har vi udarbejdet guider på borger.dk samt idékataloger for flere af brugerrejserne. De peger på løsninger, som skaber sammenhæng og brugervenlighed. Her på siden kan du finde et overblik over brugerrejserne og læse rapporterne for de enkelte brugerrejser. Derudover kan du læse mere om de samlede indsigter på tværs af arbejdet, og læse om den måde vi arbejder på, hvor vi tager udgangspunkt i borgernes oplevelser og behov.

Arbejdet med at skabe mere sammenhængende brugerrejser udspringer af digitaliseringspagten fra 2019.

Overblik over brugerrejserne

Virksomhedsrejser

Erhvervsstyrelsen arbejder på lignende måde på erhvervsområdet med at skabe en mere sammenhængende digital service og har lanceret 10 forløb på VIRK under Virk Assistenten.

Her kan virksomheder bl.a. få hjælp til at ansætte sin første medarbejder, opdatere sin branchekode og lukke sin virksomhed.

Virk assistent