Rapport for brugerrejsen "Blive pensionist"

Hent og læs rapporten for brugerrejsen.

Når man som borger nærmer sig sin folkepensionsalder og skal beslutte sig for, hvornår man vil gå på pension, skal man have et overblik over hvilke gøremål, der skal klares i forbindelse med at planlægge pensionslivet og søge folkepension. 

Guiden ”Bliv klar til pension” på borger.dk er udviklet på baggrund af en analyse af brugerrejsen ”Blive pensionist”.

Guiden blev lanceret december 2020.

Rapport

Hent rapport: Blive pensionist

Februar 2021

Resumé

Denne rapport indeholder en gennemgang af formål, proces og leverancer for brugerrejsen ”Blive pensionist”.

Formålet med projektet er, at kommende pensionister skal opleve større overblik og sammenhæng i brugerrejsen, når deres ærinder går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger. Målet er at guide kommende pensionister til nemmere at vælge, hvornår og hvordan de ønsker at gå på pension ved at gøre dem opmærksomme på deres muligheder og de gøremål, de skal håndtere.

”Kommende pensionister” er som målgruppe i analysen afgrænset til at omfatte danske statsborgere, der går på pension i Danmark. Målgruppen inkluderer både borgere, der ønsker at pensionere sig selv ved hjælp af private pensionsordninger og borgere, der ønsker at gå på pension, når de har ret til folkepension. Desuden har analysen også et fokus på hjælpere til kommende pensionister som fx netværk og supportpersonale. 

De fire hovedpointer i rapporten er:

  1. På baggrund af en interviewundersøgelse med målgruppen er der udledt tre overordnede analytiske temaer. For det første, at en pensionsplan er en katalysator for livsdrømme. For det andet, at det at planlægge pension og søge folkepension opleves som en abstrakt opgave. For det tredje, at kommende pensionister har vidt forskellige forløb og forudsætninger.
  2. Fundamentet for leverancerne i projektet er skabt ud fra en service design-tilgang, som har inkluderet samtaler med målgruppen og tæt samarbejde med relevante myndigheder. Der er foretaget dybdegående interviews med kommende pensionister, der har erfaring med at planlægge deres pension, og med nye folkepensionister, der har erfaring med at søge folkepension.
  3. Projektets hovedleverance er en guide på borger.dk.
    Se guiden på www.borger.dk/blivklartilpension
  4. Derudover indeholder rapporten et idé- og behovskatalog med fire ideer: ”Test-dig-selv: Skal jeg indberette nye oplysninger”, ”Breve til borgere, der nærmer sig folkepensionsalderen”, ”Ydelses- og tilskudsberegner” og ”Ældrechecken: Nyt udbetalingstidspunkt” samt to behov: ”En mere udbredt anvendelse af den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning” og ”Interaktiv pensionsplan”.

 

Indsigter på tværs af brugerrejser

Vi har set på tværs af arbejdet med brugerrejserne og samlet designprincipper, fokuspunkter og barrierer.

Læs mere om de tværgående indsigter