Rapport for brugerrejsen "Flytte til Danmark"

Hent og læs rapporten for brugerrejsen.

Med baggrund i indsigter fra brugerrejseanalysen for udenlandske statsborgere, der kommer til Danmark, er der udarbejdet tre guides, der skal hjælpe dem bedre igennem brugerrejsen. Guiderne ”Before moving”, "When arriving" og "If leaving" giver således et overblik over de mange gøremål, der er som tilflyttende. Guiderne videreudvikles løbende i et fortsat samarbejde mellem de involverede myndigheder på baggrund af input fra borgere og myndigheder.

I august 2020 blev guiden ”New in Denmark” lanceret på lifeindenmark.dk. Efterfølgende er guiden i december 2020 blevet erstattet af tre guides, henholdsvis ”Before moving”, ”When arriving” og ”If leaving”.

Rapport

Der er udarbejdet en rapport, der indeholder indsigter om brugerrejsen for de udenlandske statsborgere, der flytter til Danmark. Rapporten samler også de mange indsigter, der er indhentet i projektet ”Bedre weboplevelser for internationale borgere”.

Hent rapporten for brugerrejsen "Flytte til Danmark"

August 2020

Resume

Denne rapport omhandler brugerrejsen ”Flytte til Danmark”. Rapporten peger på, hvordan udenlandske statsborgere, der flytter til Danmark for at arbejde eller studere, kan hjælpes bedre igennem brugerrejsen. Indsigterne i rapporten trækker særligt på viden og indsigter fra projektet ”Bedre weboplevelser til internationale borgere på vej til og fra Danmark”. Dette tværoffentlige projekt er drevet af Københavns Kommune og blev etableret i 2018.

Rapporten har til formål at belyse de udfordringer, som udlændinge møder, når de flytter til Danmark. Udfordringerne opleves ofte i overgangene, når brugerrejsen går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger. Med brugerrejsen ”Flytte til Danmark” er målet at kunne guide udenlandske statsborgere igennem de forskellige gøremål, der skal klares i forhold til det offentlige, når man flytter til Danmark. Et bedre overblik skal hjælpe borgerne til at klare gøremålene rettidigt og trygt – til gavn for både borgere og myndigheder. 

Rapporten opstiller otte centrale indsigter om udenlandske statsborgeres oplevelser og udfordringer i mødet med det offentlige: 

 1. Mange forskellige informationskilder skaber usikkerhed og forvirring.
 2. Behov for at tage kontakt telefonisk eller fysisk ved spørgsmål.
 3. Udenlandske statsborgere, der flytter til Danmark, anvender ofte sociale medier og andre uofficielle kanaler til at opnå information.
 4. Der opstår en sproglig barriere, der gør det offentlige ugennemsigtigt.
 5. Det er vanskeligt at overskue vilkår og rettigheder.
 6. Manglende forståelse for de digitale løsninger.
 7. Det høje antal af offentlige myndigheder skaber forvirring.
 8. Udenlandske statsborgere, der flytter til Danmark, har ofte mindre tillid til digitale løsninger.

På baggrund af indsigterne om udlændinges møde med det offentlige præsenterer rapporten fire leverancer, der skal bidrage til at give overblik og skabe sammenhæng for udenlandske statsborgere, der flytter til Danmark. Leverancerne er enten gennemført eller ved at blive eksekveret på tidspunktet for rapportens udgivelse:

 1. ”New in Denmark” - en guide på lifeindenmark.dk.
 2. Illustration af den idéelle digitale brugerrejse til at skabe overblik over de forskellige gøremål og myndigheder.
 3. Best practice-guide til myndighederne med en top 25 begrebsordbog (engelske termer).
 4. Kortlægning af digitale selvbetjeningsløsninger, som udenlandske stats-borgere skal anvende i forbindelse med deres indrejse.

Derudover præsenterer rapporten to idéer til, hvordan man – ud over leverancerne – vil kunne afhjælpe de udfordringer, som indsigterne fra analysen peger på:

 1. Udvikling af udvalgte digitale selvbetjeningsløsninger på engelsk.
 2. Udvikling af en digital indrejseløsning på tværs af myndigheder.

De to idéer skal kvalificeres yderligere, inden der eventuelt kan træffes beslutning om igangsættelse

 

Indsigter på tværs af brugerrejser

Vi har set på tværs af arbejdet med brugerrejserne og samlet designprincipper, fokuspunkter og barrierer.

Læs mere om de tværgående indsigter