Rapport for brugerrejsen "Flytte til udlandet"

Hent og læs rapporten for brugerrejsen

Hvis man flytter fra Danmark i mere end seks måneder, er der mange ting, man skal have overblik over og styr på. Guiden "Når du flytter til udlandet" på borger.dk er udviklet med baggrund i en analyse af brugerrejsen "Flytte til udlandet". Borgere og centrale myndigheder er blevet inddraget tæt i arbejdet.

Guiden blev lanceret december 2020. 

Rapport

Hent rapport: "Brugerrejsen Flytte til udlandet"

December 2020

Resumé

Denne rapport udgør en gennemgang af formål, proces og leverancer for brugerrejsen ”Flytte til udlandet”.

Formålet med projektet er, at borgere skal opleve større overblik og sammenhæng i brugerrejsen, når deres ærinder går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger. Målet er at guide de borgere, som flytter fra Danmark, i at håndtere de gøremål, de har i deres relation til Danmark – selvom de ikke længere er bosat her.

Borgerne, der flytter til udlandet, er i analysen opdelt i fem målgrupper: Børnefamilier, folkepensionister, rygsækrejsende, dem der skal arbejde i udlandet og de unge, der skal studere eller i praktik i udlandet.

De fire hovedpointer i rapporten er:

  1. På baggrund af interviewundersøgelsen med borgere, der har erfaring med at flytte til udlandet, har der vist sig tre overordnede analytiske temaer. For det første, at det er en følelsesmæssigt udfordrende situation at flytte til udlandet. For det andet, at komplicerede regler og begreber skaber utryghed. For det tredje, at borgerne oplever et manglende overblik over handlingskonsekvenser.
  2. Fundamentet for leverancerne i projektet er skabt ud fra en service design-tilgang, som har inkluderet samtaler med de fem målgrupper og tæt samarbejde med relevante myndigheder. Der er foretaget dybdegående interviews af borgere – både dem, der er flyttet til udlandet, og dem, der ikke er.
  3. Projektets hovedleverance er en guide på borger.dk.
    Se guiden på www.borger.dk/flyttetiludlandet
  4. Derudover indeholder rapporten et idékatalog med tre ideer: ”Tidlig hjælp til skat”, ”Alternativ kommunikation i guiden” og ”Sundhedskortet viser, om det giver adgang til behandling i Danmark”. Herudover er der to idéområder: ”Mere sammenhængende selvbetjening ved udrejse” og ”Gør det nemt at opdatere udenlandsk adresse”.

 

Indsigter på tværs af brugerrejser

Vi har set på tværs af arbejdet med brugerrejserne og samlet designprincipper, fokuspunkter og barrierer.

Læs mere om de tværgående indsigter