Rapport for brugerrejserne ”Miste job” og ”Få nyt job”

Hent og læs rapporten for brugerrejsen.

Når man går til og fra et job, er det vigtigt at vide, hvad man skal gøre i forhold til a-kasse og jobcenteret. To guides på borger.dk er blevet udviklet for at understøtte de to livssituationer. Guiderne er blevet til på baggrund af afdækning af borgernes behov samt input fra de involverede myndigheder. 

Guiderne ”Hvis du bliver ledig” og ”Når du får nyt job” blev lanceret april 2021.

Rapport

Hent rapport: Miste job og få nyt job

Juni 2021

Resumé

Rapporten ”Miste job og få nyt job” udgør en gennemgang af formål, proces og leverancer for arbejdet med udviklingen af guiderne ”Hvis du bliver ledig” og ”Når du får nyt job”.

De to guides er to ud af 11 guides til livssituationer, som kan findes på borger.dk. De digitale guides skal bidrage til et større overblik og sammenhæng i brugerrejsen, når borgernes ærinder går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger.

Arbejdet og de to guider har fokuseret på overgangene fra og til et nyt job samt på at give overblik over vigtig information og gøremål. De to guider henvender sig både til borgere, der er medlem af en a-kasse, og til borgere, der ikke er.

Interviews med borgere om, hvad der har været udfordrende ved at blive ledig, har vist, at:

  • Forholdet mellem jobcenter og a-kasse er forvirrende
  • Det stresser at vide, man kan blive sendt i aktivering
  • Der mangler et overblik over regler og rettigheder, som ikke forklares af en af parterne
  • Jobcenteret stiller krav, mens a-kassen er min ven
  • To platforme forvirrer, trætter og tager tid

I forbindelse med at få ny job har borgernes input været, at der ikke er så mange opgaver, og at det overvejende opleves som uproblematisk.

På baggrund af såvel borger- som ekspertinterviews har relevante myndigheder været inddraget i arbejdet.

Begge guider har været brugertestet med otte borgere og efterfølgende tilrettet på baggrund af deres input.

Projektets hovedleverancer er guiderne:

 

Indsigter på tværs af brugerrejser

Vi har set på tværs af arbejdet med brugerrejserne og samlet designprincipper, fokuspunkter og barrierer.

Læs mere om de tværgående indsigter