Rapporter for brugerrejsen "Miste pårørende"

Hent og læs rapporten for brugerrejsen.

Når nogen dør, er der mange beslutninger og mange ting, de efterladte skal have styr på i en i forvejen svær tid, og det kan være svært at bevare overblikket. Guiden ”Når livet slutter” på borger.dk er udviklet på baggrund af en analyse af brugerrejsen ”Miste pårørende”. Borgere, interesseorganisationer, private aktører og centrale myndigheder blev inddraget tæt i arbejdet.

Guiden blev lanceret på borger.dk i 2020.

Rapporter

Hent rapport: Brugerrejsen Miste pårørende

Maj 2020

Resumé

Denne rapport udgør en gennemgang af formål, proces og leverancer for brugerrejsen ”Miste pårørende”.

Formålet med projektet ”Miste pårørende” er at skabe overblik over og sammenhæng i de pårørendes brugerrejse, når den går på tværs af offentlige myndigheder og selvbetjeningsløsninger. Målet er, at pårørende, der har mistet en nærtstående, hjælpes bedre igennem brugerrejsen, fra et dødsfald finder sted, og indtil en ny hverdag er blevet etableret.

De fire hovedpointer i rapporten er:

  1. Efter et have mistet en nærtstående oplever mange pårørende at miste kontrollen og tabe overblikket – fx hvad angår afdødes ønsker, afdødes økonomi og de pårørendes nye økonomi. Kontroltabet er bl.a. en konsekvens af, at de pårørende har svært ved at få overblik over gøremål, mangler indblik i sagsbehandling og løber ind i opgaver, de har svært ved eller ikke har kompetencerne til at løse.
  2. Fundamentet for leverancerne i projektet er skabt ud fra en service design-tilgang og har inkluderet brugerne og relevante myndigheder tæt i arbejdet. Der er foretaget dybdegående interviews af borgere, som har mistet en nærtstående, samt fokusgruppeinterviews af sundhedsprofessionelle. I projektets sidste fase er guiden og idéer til mere sammenhæng blevet kvalificeret gennem brugertests med pårørende og SUFO-medarbejdere samt i dialog med de relevante myndigheder.
  3. Projektets hovedleverance er en guide på borger.dk, der skal give overblik og skabe sammenhæng for de pårørende, der har mistet en nærtstående. Formålet med guiden er at binde den tværgående brugerrejse bedre sammen, så borgerne oplever en større grad af overblik og tryghed.
    Se guiden på borger.dk/nårlivetslutter.
  4. Derudover indeholder rapporten et idékatalog med tre idéområder, henholdsvis ”Kommunikation og overblik”, ”Indberetning af dødsattest” og ”Bobehandling”.

Indsigter på tværs af brugerrejser

Vi har set på tværs af arbejdet med brugerrejserne og samlet designprincipper, fokuspunkter og barrierer.

Læs mere om de tværgående indsigter