Sammenhængende brugerrejser

Borgerne skal opleve sammenhæng i den digitale kontakt med det offentlige. Det skal ikke være nødvendigt at kende det offentliges organisering og ansvarsområder for at nå i mål. Derfor arbejdes der på løsninger, der guider borgeren igennem relevante ærinder. Med udgangspunkt i 11 livssituationer skabes der løsninger baseret på borgernes behov.

Med Digitaliseringspagten har de fællesoffentlige parter besluttet, at borgerne skal opleve en mere sammenhængende og tidssvarende digital service og opgaveløsning på tværs af myndigheder. 

Brugerrejser med udgangspunkt i 11 livssituationer

Der er udpeget 11 specifikke livssituationer, hvortil der skal udvikles digitale guides og peges på løsninger, der i højere grad skaber sammenhængende digitale brugerrejser.

I drift:  

Flytte

Blive skilt

Blive digital borger

Miste pårørende 

I gang:

Flytte til udlandet

Flytte til Danmark

Blive pensionist

Kommende i 2021 (forventet): 

  • Starte uddannelse
  • Blive forælder
  • Få nyt job
  • Miste job

Baggrund for arbejdet med sammenhængende brugerrejser

Borgere og virksomheder skal guides bedre igennem de ærinder, de har med den offentlige sektor, i de konkrete livssituationer. Formålet er at sætte borgerne i stand til nemt og enkelt at kunne betjene sig selv, samtidig med at de oplever en større sammenhæng og bedre service. Arbejdet med mere sammenhængende digitale brugerrejser har sit udgangspunkt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og videreføres i Digitaliseringspagten fra 2019.

Læs mere om Digitaliseringspagten

Service design og brugerinddragelse

I arbejdet er der fokus på borgeres udefra og indblik i deres møde med det offentlige på tværs af selvbetjeningsløsninger og myndigheder.

Med en service design-tilgang inddrages borgere og myndigheder, der afdækkes behov, ønsker og såkaldte brugerpains. Derudfra gives der bud på, hvor og hvordan brugerrejsen bliver bedre. Derefter prioriteres der i de identificerede forbedringsforslag og foretages eventuelt videre analyse med henblik på at implementere eller forkaste forslagene.

For hver brugerrejse udvikles der en guide på borger.dk.

Arbejdet gennemføres i et fællesoffentligt samarbejde, hvor der deltager fagpersoner fra de relevante myndigheder, som borgere er i kontakt med i brugerrejsen. Hvor det er relevant, inddrages organisationer og foreninger.