Myndighederne lancerer nye digitale løsninger til arbejdet med en sikker og kontrolleret genåbning af Danmark efter coronakrisen

08-04-2020
Data

De danske myndigheder lancerer nu en ny digital løsning, COVIDmeter, der skal indsamle mere viden om coronavirus-covid19 i Danmark. Samtidig arbejdes der på en ny app, der kan bruges i regeringens genåbningsstrategi.

Som en del af regeringens strategi for at sikre en kontrolleret og ansvarlig genåbning af det danske samfund tager de danske sundhedsmyndigheder nye digitale løsninger i anvendelse, der giver mulighed for at se, hvordan smitten med coronavirus/covid-19 udvikler sig i Danmark.

I dag lanceres en ny digital løsning kaldet COVIDmeter, hvor danskerne kan bidrage til sundhedsmyndighedernes arbejde. Borgere opfordres til ugentligt at udfylde et digitalt spørgeskema omkring deres sundhedstilstand. COVIDmeter erstatter Influmeter fra Statens Serum Institut, der indtil nu har været brugt til symptomrapportering.

En del af formålet med den nye COVIDmeter-løsning er at sikre information, der kan være med til at understøtte sundhedsmyndighedernes arbejde med en sikker og databaseret genåbning af det danske samfund.

I Danmark har vi en unik fælles digital infrastruktur, som så godt som alle danskere kender og bruger. Det er løsninger som Borger.dk, Sundhed.dk, Nemid og Digital Post. De løsninger giver os et sikkert og velafprøvet fundament til at udvikle nye digitale løsninger, der kan understøtte genåbningen af det danske samfund.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Allerede fra i dag vil det være muligt for danskerne at tilmelde sig den nye COVIDmeter-løsning på sundhed.dk.

De danske myndigheder vil derudover i løbet af de kommende uger også lancere en app, som kan styrke datagrundlaget for sundhedsmyndighedernes løbende epidemiologiske overvågning af smitteudbredelse og dermed understøtte beslutningerne om den gradvise åbning af samfundet.

Appen kan derudover understøtte en hensigtsmæssig adfærd blandt borgere, som kan minimere smitteudbredelse i takt med, at samfundet gradvist genåbnes.

Fakta om COVIDmeter

Sundhedsmyndighederne (SUM, SDS og SSI) og Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med it-leverandøren Netcompany udviklet COVIDmeter.

Netcompany har vederlagsfrit udviklet en bred national beredskabsapplikation til brug for myndighedernes COVID-19 indsats. COVIDmeter kan anvendes af alle borgere, der har et NemID.

COVIDmeter har til formål at indsamle oplysninger fra danskerne om sygdomssymptomer i forhold til COVID-19. Løsningen indeholder et spørgeskema, der er frivilligt for alle danskere at besvare.

Indsamlingen af oplysninger sker for Statens Serum Institut, der har brug for oplysninger om danskernes sygdomssymptomer og udviklingen i COVID-19 i befolkningen. I COVIDmeter svarer de tilmeldte ugentligt på spørgsmål omkring deres helbredstilstand. Det giver myndighederne mulighed for at vurdere udviklingen af epidemien fx ved at se på, om andelen af borgere der har feber er stigende eller faldende. Det kan bruges til at vurdere, hvor mange borgere, der forventes at henvende sig til sundhedsvæsenet.

Fakta om den kommende app

Der vil være tale om en frivillig ordning, hvor borgere over 15 år kan hente en app. Appen kan i første version via bluetooth registrere kontakt inden for 1-2 meter med andre, som også har valgt at downloade appen. Dette kan give nyttig information om kontaktmønstre.

Sundhedsmyndighederne vil alene kunne anvende data fra appen til at følge op på smitteudbredelsen på pseudonymiseret og aggregeret niveau. Man vil altså ikke kunne tilbageføre viden om fx bevægelsesmønstre til den enkelte dansker.

Første version af appen er pro bono udviklet af Netcompany på eget initiativ i et samarbejde med sundhedsmyndighederne og Digitaliseringsstyrelsen.