Nyt samtalenetværk om digitale penge skal hjælpe unge, der har svært ved økonomien

24-04-2020
Digital service Sikkerhed

Penge er blevet digitale. Det påvirker vores hverdag og forbrug – og for flere unge er det svært at få overblik over økonomien. Nyt undervisningsmateriale om digital økonomi skal hjælpe de unge til at blive klogere på både digitale penge og sikkerhed på nettet.

""

Er du blevet franarret koder fra dit NemID-nøglekort? Kan du huske, hvilke digitale abonnementer du betaler for hver måned? Hvad gør du, hvis dine kreditoplysninger bliver misbrugt? Og hvordan holder du egentlig bedst styr på, hvor mange penge du har, når penge ikke længere er en fysisk størrelse?

For mange kan det være svært at tale om økonomi, og det kan være svært at skulle søge hjælp, hvis man er blevet snydt på nettet. Det gælder ikke mindst de unge danskere. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen nu sammen med foreningen Ligeværd lavet et nyt undervisningsmateriale, der skal sætte fokus på, hvad man kan gøre for at blive klogere på både økonomi og sikkerhed på nettet.

Vi ved, at den digitale økonomi og det at begå sig sikkert på nettet kan være svært for mange danskere – det gælder også de unge. Derfor er vi glade for, at vi i samarbejde med foreningen Ligeværd med Samtalesalonen har lavet et værktøj, der kan bruges i for eksempel undervisningen ude på skolerne for at gøre de unge klogere på nogle af de spørgsmål om økonomi, der kan være svære at få talt om normalt.

Susanne Duus, kontorchef for Kontor for digital inklusion, Digitaliseringsstyrelsen

Samtalesalonen 'Når penge er digitale' er et konkret redskab, der gennem fire samtalerunder kommer omkring hverdagsnære problemstillinger og skaber et rum for dialog om digital privatøkonomi og om, hvordan vi handler sikkert online.

Hvad er en samtalesalon?

Samtalesalonen er i praksis en styret samtale. Det betyder, at deltagerne hele tiden ved, hvad der tales om, hvem der tales med, og hvor længe der skal tales. Derved får deltagerne mulighed for i faste rammer at udforske og undersøge et emne sammen, der kan være svært at tale om.

Ved hjælp af samtalesalonen kan deltagerne blive klogere på, hvilke udfordringer de har. Men deltagerne kan i lige så høj grad blive klogere på, hvordan de håndterer problemstillingerne og ændrer deres adfærd, så de bliver mere trygge ved at navigere i deres digitale privatøkonomi.

Materialet i samtalesalonen indeholder en guide til afvikleren af samtalesalonen, bestående af et forløb med fire samtalerunder og JA/NEJ-skilte til en afsluttende opsamlingsrunde.

Om de fire samtalerunder

  • At bruge digitale penge
  • At holde styr på penge - også når de er digitale
  • Hvad kan være svært, når penge er digitale?
  • Hvad gør man, hvis skaden er sket?

Læs mere om samtalesalonen og find materialet her

Samtalesalonen er udviklet i et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og foreningen Ligeværd.

Fakta om de unges it-anvendelse

  • 77 pct. af de 15-19 årige har købt varer eller tjenester over internettet til privat brug inden for de seneste tre måneder.
  • 40 pct. af de 15-19 årige har oplevet sikkerhedsproblemer i forbindelse med internetbrug til private formål det seneste år.

Læs undersøgelsen - It-anvendelse i befolkningen 2019