Cybersikkerhedsrådet drøfter bidrag til national strategi for cyber- og informationssikkerhed

24-08-2020
Sikkerhed

Mandag den 24. august samledes Cybersikkerhedsrådet til sit fjerde møde, der blandt andet havde fokus på det strategiske arbejde med cyber- og informationssikkerhed i en national ramme.

Med debatlyst og stort engagement for at styrke Danmarks cybersikkerhed mødtes Cybersikkerhedsrådet igen mandag den 24. august, da rådet holdt sit fjerde møde. På dagsordenen var blandt andet rådets bidrag til det strategiske arbejde med cyber- og informationssikkerhed på nationalt plan, som Cybersikkerhedsrådet skal bidrage til at kvalificere og komme med input til.

Undervejs kom rådet omkring forslag som minimumskrav om it-sikkerhed til statslige myndigheder, awareness- og kampagneindsatser samt mere støtte til at styrke cybersikkerheden i små og mellemstore virksomheder. Der blev desuden tid til at se tilbage på Cybersikkerhedsrådets webinar i juni, hvor mere end 200 veloplagte deltagere debatterede tre vigtige temaer inden for cybersikkerhed.

Efter denne drøftelse vendtes opmærksomheden mod rådets aktiviteter i efteråret, som blandt andet tæller et nyt webinar den 2. oktober som led i den nationale cybersikkerhedsmåned. Arrangementet vil have fokus på konkrete værktøjer til at styrke cybersikkerheden både på arbejdspladser og i hjemmet.

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen, og rådet skal desuden undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejder.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen, og deres faglighed spænder bredt over strategiske og juridiske såvel som teknologiske kompetencer. Møderne ledes af det offentligt-private formandskab bestående af Rikke Hougaard Zeberg fra Digitaliseringsstyrelsen, Thomas Lund-Sørensen fra Center for Cybersikkerhed og koncerndirektør Bjarke Alling fra Liga ApS. Cybersikkerhedsrådet blev nedsat i december 2019, og medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021.

Læs mere om Cybersikkerhedsrådet her.