Finansministeren udpeger medlemmer af Statens It-råd for en ny periode

25-08-2020
Styring

Ny sammensætning i Statens It-råd skal sikre fortsat professionel rådgivning til statslige myndigheder om it-projekter og portefølje af it-systemer.

Statens It-råd har siden 2011 risikovurderet statens store it-projekter, og rådet fik i 2018 et udvidet mandat til også at reviewe og rådgive om it-systemporteføljestyring. It-rådet er sammensat af ledere fra det offentlige og private erhvervsliv med erfaring fra store it- og forandringsprojekter samt styring af it-systemporteføljer.

Der sker en løbende udskiftning i It-rådet, og finansminister Nicolai Wammen har udpeget fire nye medlemmer. Det drejer sig om:

  • Anne Nørklit Lønborg, CIO i Tryg
  • Betina Hagerup, direktør for markeder i Dansk Erhverv
  • Line Find, partner i Mancofi
  • Stig Lundbech, direktør i Koncern IT i Københavns Kommune

Samtidig udtræder fire medlemmer, som igennem en årrække har medvirket til, at Statens It-råd har skabt forøget ledelsesfokus og stigende professionalisering af statens it-projekter og it-systemporteføljer. Det drejer sig om:

  • Anne Marie Jess Hansen, direktør i Knowledge Cube
  • Jesper Jarmbæk, fhv. direktør i Kort- og Matrikelstyrelsen
  • Jørgen Bardenfleth, bestyrelsesformand
  • Lars Mathiesen, bestyrelsesformand

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en kæmpe stor tak til de afgående rådsmedlemmer for deres indsats. Langt flere it-projekter bliver i dag succesfuldt gennemført inden for tid og budget. It-rådets rådgivning og sparring for de øverste ledelser i staten har været helt afgørende for, at vi i dag har en langt mere professionaliseret og moden tilgang til it-udvikling i staten. Jeg ser frem til det videre samarbejde med It-rådet og herunder også samarbejdet med de nye medlemmer.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Rådets opgaver

It-rådet understøtter de ansvarlige direktionsmedlemmer bag store statslige it-projekter og it-systemporteføljer med rådgivning, konkrete værktøjer og systematisk risikovurdering af alle statslige it-projekter over 10 mio. kr. samt statslige myndigheders it-systemporteføljestyring.