Valg af leverandør til monitorering af websteders og mobilapplikationers tilgængelighed

18-08-2020
Digital service

Digitaliseringsstyrelsen offentliggjorde i marts 2020 udbud af opgaven om monitorering af websteders og mobilapplikationers tilgængelighed. Opgaven omfatter udførelse af monitoreringer og afrapportering til offentlige myndigheder og offentligretlige organer. Leverandøren er nu udpeget.

Den valgte leverandør er et konsortium bestående af Special Minds ApS og Inklusio ApS mfl. Vinderen blev valgt blandt seks indkomne og konditionsmæssige tilbud.

Digitaliseringsstyrelsen er tilsynsmyndighed på området for webtilgængelighed og har ansvar for dels at føre tilsyn, og dels at vejlede offentlige myndigheder i fortolkning af lovens krav. Den udbudte monitoreringsopgave vedrører den praktiske udførelse af monitoreringen og er adskilt fra Digitaliseringsstyrelsens tilsynsopgave.

Aftalen med leverandøren løber to år med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Monitoreringsopgaven

Digitaliseringsstyrelsen er med EU-direktivet om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer forpligtet til periodisk at monitorere de offentlige organers overholdelse af webtilgængelighedslovens § 3.

Den praktiske udførelse af monitoreringsindsatsen har været udbudt. Udbuddet omfatter udførelse af monitoreringer og afrapportering til de stikprøveudvalgte offentlige myndigheder og offentligretlige organer.

Det skønnes, at op mod 15-20 pct. af befolkningen i Danmark oplever vanske-ligheder, når de besøger offentlige websteder.

For den gruppe af befolkningen kan det være svært at deltage i det digitale samfund, fordi de lever med eksempelvis syns- og hørebesvær, motorisk handicap eller kognitive udfordringer som læsevanskeligheder og ADHD.

Konsortiet Special Minds ApS, Inklusio ApS mfl.

Konsortiet består af Special Minds ApS, Inklusio ApS, Diversa Docs ApS, Ferrologic Denmark ApS og WHYsite, som tilsammen dækker forskellig ekspertise inden for webtilgængelighed. Special Minds er en socialøkonomisk virksomhed, hvor flere medarbejdere selv lever med handicap, som blandt andet autisme og synsbesvær - og dermed selv har oplevet udfordringer med webtilgængelighed.

Fakta om lov om webtilgængelighed

  • Lov om webtilgængelighed gælder for alle offentlige myndigheder, herunder også offentligretlige organer.
  • Offentlige myndigheder og offentligretlige organer har ansvaret for, at egne websteder og mobilapplikationer overholder kravene i loven.
  • Nye websteder, som er offentliggjort efter 23. september 2018, har som de første været omfattet af lovens krav siden september 2019.
  • Fra 23. september 2020 træder næste fase af loven i kraft, hvilket betyder, at også ældre websteder skal være tilgængelige. Et websted betragtes som ældre, hvis det er offentliggjort før 23. september 2018.
  • Fra 23. juni 2021 skal alle offentlige organers mobilapplikationer også være webtilgængelige.