Visma Consulting A/S skal hjælpe Digitaliseringsstyrelsen med at udvikle digitalt sundhedskort

26-08-2020
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen har valgt udviklingsleverandør til udvikling af sundhedskort-app.

Digitaliseringsstyrelsen har på rammeaftalen SKI 02.17 tildelt Visma Consulting A/S rollen som udviklingsleverandør af det digitale sundhedskort.

Sundhedskort-appen udvikles i et fællesoffentligt samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL og bliver lanceret i 2021.

Frivilligt supplement til sundhedskortet

Den offentlige sektor vil gerne være der, hvor borgerne er. Derfor giver det god mening at digitalisere sundhedskortet, så borgerne altid har sundhedskortet lige ved hånden.

Sundhedskort-appen bliver et frivilligt supplement til det fysiske sundhedskort. For at få et digitalt sundhedskort skal borgeren logge ind med NemID.

Hvad sker der nu?

I den kommende tid går udviklingsarbejdet i gang. Et it-udviklingsteam fra Visma Consulting A/S skal i den kommende tid sidde hos Digitaliseringsstyrelsen og bygge løsningen sammen med resten af projektteamet.

Følg med

Digitaliseringsstyrelsen lægger løbende nyheder op om udviklingen af fremtidens digitale sundhedskort.

Følg med i nyhederne om fremtidens digitale sundhedskort på www.digst.dk/nyheder