Ændring til lov om Digital Post vedtaget i Folketinget

10-12-2020
It-løsninger

Der er i dag vedtaget en ændring til lov om Digital Post fra offentlige afsendere i Folketinget, og Digitaliseringsstyrelsen har modtaget hensigtserklæringer fra tre potentielle kommercielle visningsklienter.

Med den nye Digital Post-løsning følger en ny lov om Digital Post fra det offentlige, som i dag er vedtaget i Folketinget. Digitaliseringsstyrelsen har også modtaget hensigtserklæringer fra tre it-leverandører; e-Boks, Netcompany og Charlie Tango (KMD A/S) om at være kommercielle visningsklienter til Digital Post fra det offentlige, når den nye løsning går i luften i 2021.

Retningen mod et bedre Digital Post fra det offentlige

Den nye lovgivning og de kommercielle visningsklienter spiller en betydelig rolle i forhold til at fremtidssikre Digital Post fra det offentlige og give danskerne flere muligheder, end dem, der findes i dag.

Loven sikrer, at borgernes og virksomheders gamle digitale post fra det offentlige kan flyttes over i den nye løsning, så man fortsat kan se alt sin digitale post fra det offentlige samlet i én visning.

Derudover sikrer loven, at kommercielle visningsklienter kan få lov til at vise digital post fra offentlige afsendere. Det er et vigtigt skridt mod, at borgere får endnu nemmere adgang til trygt at kunne tilgå posten digitalt fra det offentlige på både velkendte og nye platforme.

Den videre vej for visningsklienterne 

Med hensigtserklæringer på plads fra e-Boks, Charlie Tango (KMD A/S) og Netcompany får de tre leverandører nu adgang til at teste deres løsninger i Næste generation Digital Posts testmiljø.

I den kommende periode vil Digitaliseringsstyrelsen have dialog med de tre leverandører, om de løsninger de påtænker at udvikle. I den proces er der særligt fokus på, at sikkerheden er i orden, og at løsningerne i øvrigt lever op til de høje standarder, som danskerne er vant til, når de læser deres digitale post fra det offentlige.