Cybersikkerhedsrådet gjorde status over det første år og så fremad mod 2021

15-12-2020
Sikkerhed

Mandag den 14. december mødtes Cybersikkerhedsrådet for at samle op på årets aktiviteter og drøfte, hvad der skal i fokus i 2021.

Cybersikkerhedsrådet har nu været i gang i et år, og årets sidste møde den 14. december havde fokus på at evaluere årets aktiviteter og planlægge arbejdet for det kommende år.

Rådet har især haft fokus på bidrag til det strategiske arbejde med cybersikkerhed på nationalt niveau [læs mere her], og gennemført to meget velbesøgte webinarer i juni og oktober.

I foråret deltog Cybersikkerhedsrådet desuden i en række særmøder forud for lanceringen af den danske app Smitte|stop til brug for smitteopsporing af COVID-19.

På webinaret i juni var der debat om tre aktuelle emner sikkerhed og IoT-produkter, DNS-blokering og erfaringsudveksling. Mens efterårets webinar – som led i cybersikkerhedsmåneden – bød på konkrete råd og vejledning til både borgere, myndigheder og virksomheder.

Som led i arbejdet med bidrag til det strategiske arbejde på nationalt niveau har rådet blandt andet afholdt en række temamøder med fokus på input til den kommende nationale strategi under overskrifterne ledelsesforankring og kompetenceudvikling, robusthed og resiliens, samarbejde og organisering samt internationale bidrag og indsats. Derudover har blandt andet den kommende mærkningsordning vedr. it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse samt smittestop-appen været på dagsordenen.

Læs mere om Cybersikkerhedsrådets arbejde med den kommende strategi (CFCS' hjemmeside)

Hent kommissorium for den nye nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi (pdf)

2021 tegner til at blive endnu et spændende år, hvor Cybersikkerhedsrådet naturligt fortsat vil have fokus på den nye nationale strategi. Derudover forventes fokus på blandt andet kritisk infrastruktur og forskning, uddannelse og kompetenceudvikling inden for cybersikkerhed. Der er desuden lagt op til, at rådet igen i 2021 vil være værter for to større offentlige arrangementer om aktuelle emner inden for cybersikkerhed.

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen, og rådet skal desuden undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejder.