Nyt Advisory Board skal rådgive om de juridiske rammer for digital forvaltning

27-02-2020
Forenkling

Stadig mere forvaltning i den offentlige sektor sker digitalt. Et nyt Advisory Board skal fremover være med til at styrke arbejdet med de juridiske rammer for brug af digitale løsninger og ny teknologi.

Digitaliseringen i den offentlige sektor har medført store forandringer for både den måde, opgaverne i dag løses på i det offentlige og for, hvordan borgerne møder den offentlige sektor. Borgere og virksomheder modtager Digital Post, når de er i kontakt med den offentlige sektor og bruger NemID til at logge sikkert på de offentlige selvbetjeningsløsninger.

Udviklingen betyder, at de juridiske rammer omkring den digitale forvaltning skal tænkes ind i en digital kontekst. Det er væsentligt, at transformationen fra en analog til en digital forvaltning sker på en betryggende måde, hvor borgernes grundlæggende rettigheder respekteres, og der tages hånd om ikke-digitale borgere. Borgere og virksomheder skal være trygge ved den offentlige forvaltning - også når den er digital.

Derfor etablerer Digitaliseringsstyrelsen nu et nyt Advisory Board, som skal rådgive Digitaliseringsstyrelsen om de juridiske rammer for digitaliseringen af den offentlige forvaltning.

Det kan være juridiske problemstillinger og løsningsmodeller i relation til fællesoffentlig infrastruktur som NemID og Digital Post, digital forvaltning eller anvendelse af ny teknologi og kunstig intelligens i den offentlige forvaltning.

Fakta om det nye Advisory Board

Det kommende Advisory Board er sammensat af 15 medlemmer med praktiske erfaringer og viden om udvikling, anvendelighed og implementering af digitale løsninger, herunder i forhold til it-udfordrede og digital inklusion. Medlemmerne har faglig og praktisk indsigt i sammenspillet mellem regulering, digitale forvaltningsløsninger og ny teknologi.

De 15 medlemmer er udpeget af direktøren i Digitaliseringsstyrelsen efter indstilling fra en række institutioner og organisationer.

Medlemmerne er udpeget i perioden 1. februar 2020 - 1. februar 2023.