Ny måling: Danmark er stadig blandt de bedste i Europa til digitalisering

02-07-2020
Strategier

En ny måling viser, at Danmark fastholder sin position som et af Europas digitale foregangslande. Det viser den seneste udgave af EU’s Digital Economy and Society Index (DESI).

Samlet set ligger Danmark nummer tre i Europa, når det kommer til hvilke lande, der er længst fremme med den digitale omstilling. Danmark scorer væsentligt højere end EU-gennemsnittet på næsten alle indikatorer i målingen.

DESI-målingen dækker både digitalisering inden for den offentlige og private sektor og har fokus på områder som udvikling af digitale kompetencer og offentlig digital service, hvor datadeling spiller en rolle.

Vi er naturligvis tilfredse med, at det danske arbejde med at sikre bedre offentlige data viser sig i den nye måling. Målingen peger også på, at der er behov for bedre it-kompetencer, og det arbejde er vi i Danmark allerede godt i gang med.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Rapporten viser, at Danmark er gået markant frem på indikatoren for åbne data, hvilket dækker over, at offentlige data er blevet bedre og mere tilgængelige. Danmark er gået frem med adgang til data på mange platforme, lige fra statistik over miljøinformation og geografiske data til grunddata om virksomheder, adresser mv.

Derudover peger rapporten på, at Danmark med fordel kan arbejde videre med befolkningens generelle it-kompetencer og antallet af uddannede it-specialister.

Digitaliseringsstyrelsen har i 2019 etableret Statens Digitaliseringsakademi, der sætter retning for, hvilke digitale kompetencer statens medarbejdere har behov for. Det skal løfte det digitale kompetenceniveau blandt statens ledere og medarbejdere og klæde dem bedre på til at udnyttet det potentiale, som digitaliseringen bringer med sig.

Læs mere om den nye undersøgelse på Europa-Kommissionens hjemmeside