Dansk beskrivelse af datasæt og datakataloger er nu i kommentering

09-06-2020
Data

Digitaliseringsstyrelsen inviterer til en skriftlig kommentering af udkast til dansk anvendelsesprofil til beskrivelse af datasæt og datakataloger (DCAT-AP-DK 2.0). Kommenteringen er åben indtil den 5. august 2020.

DCAT-AP-DK 2.0 er en specifikation til beskrivelse af datasæt og datakataloger til anvendelse i dansk fællesoffentlig regi. Specifikationen omfatter basisoplysninger om datasæt samt en ensartet struktur for disse oplysninger i et fælles udvekslingsformat, som gør det muligt at dele oplysninger om datasæt på en effektiv måde. Specifikationen resulterer i en såkaldt anvendelsesprofil baseret på internationale og nationale specifikationer.

Et udkast til anvendelsesprofilen er nu lagt til offentlig kommentering med frist den 5. august 2020. Digitaliseringsstyrelsen opfordrer alle med interesse for emnet til at deltage.  

Du kan læse mere og finde udkastet til anvendelsesprofilen på arkitektur.digst.dk

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet udkastet til specifikationen i tæt samarbejde med en fællesoffentlig følgegruppe med medlemmer, som repræsenterer både kommuner, regioner og statslige myndigheder.

Baggrund

Specifikationens grundlæggende strukturer og elementer hentes fra Europa-Kommissionens specifikation DCAT-AP 2.0, der har til formål at standardisere og etablere sammenhæng mellem dataportaler i medlemslandene. Europa-Kommissionens specifikation tager ligeledes afsæt i W3C-specifikationen DCAT (Data Catalog Vocabulary).

Europa-Kommissionens specifikation angiver ikke blot hvilke felter, der er obligatoriske, men angiver også anbefalede og valgfrie egenskaber og giver mulighed for en meget omfangsrig metadatabeskrivelse. DCAT-AP-DK 2.0 vil anvende elementer fra DCAT-AP 2.0, men vil også tilføje enkelte nye elementer for at opfylde behov i en dansk administrativ og fællesoffentlig kontekst.