Fra september 2020 skal alle offentlige websteder være webtilgængelige

17-06-2020
Digital service

Fra den 23. september skal både nye og gamle websteder overholde kravene i lov om webtilgængelighed. Loven skal sikre, at alle offentlige websteder og mobilapps er tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelse.

Det skønnes, at op mod 15-20 pct. af befolkningen i Danmark oplever vanskeligheder, når de besøger offentlige websteder. For den gruppe af befolkningen kan det være svært at deltage i det digitale samfund, fordi de lever med eksempelvis syns- og hørebesvær, motorisk handicap eller kognitive udfordringer som læsevanskeligheder og ADHD.

Webtilgængelighed er en vigtig del af den digitale dagsorden. I et højt digitaliseret land som Danmark er det vigtigt, at alle – uanset særlige behov eller handicap – kan benytte digitale løsninger i den offentlige sektor.

Signe Caspersen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Når et offentligt websted lever op til kravene i loven, er det med til at sikre, at langt flere borgere kan deltage i det digitale samfund på lige fod med andre borgere.

Gælder loven også for mig?

Lov om webtilgængelighed gælder for alle offentlige organer, herunder også offentligretlige organer.

Offentlige og offentligretlige organer har ansvaret for, at egne websteder og mobilapps overholder kravene i loven. Intra- og ekstranet betragtes som websteder og er derfor også omfattet af lov om webtilgængelighed.

Læs mere om, hvem loven vedrører

Deadlines i den kommende fase

Lov om webtilgængelighed implementeres i faser.

Nye websteder, som er offentliggjort efter den 23. september 2018, har som de første været omfattet af lovens krav siden september 2019. Fra den 23. september 2020 træder næste fase af loven i kraft, hvilket betyder, at også ældre websteder skal være tilgængelige. Et websted betragtes som ældre, hvis det er offentliggjort før den 23. september 2018.

Fra den 23. juni 2021 skal alle offentlige organers mobilapps også være webtilgængelige.

Er du ansvarlig for et websted?

Webtilgængelighed er ikke en opgave, der har en konkret slutdato eller facitliste. Det er et område i bevægelse, og webtilgængelighed skal tænkes ind, hver gang du opdaterer og ændrer dit websted. På den måde sikres det, at flest mulige borgere kan anvende de offentlige websteder.

Bryd teksten op, lav billedtekster og forsyn videoer med undertekster. Det er bare nogle af de gode råd, når du arbejder med webtilgængelighed.

Loven er startskuddet til en indsats i den offentlige sektor, der skal implementeres i den måde vi arbejder med websteder på.

Find vejledninger i webtilgængelighed

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen er tilsynsmyndighed på området og har ansvar for dels at føre tilsyn, og dels at vejlede offentlige myndigheder i fortolkning af lovens krav.

Læs mere om hvad loven omfatter

Her findes en række ofte stillede spørgsmål om webtilgængelighed 

 

Husk tilgængelighedserklæringen

Et websted skal ikke bare være tilgængeligt. Det skal også fortælle andre, at det er det. Offentlige organer skal bruge det digitale WAS-Tool til at lave lovpligtige tilgængelighedserklæringer for websteder og mobilapplikationer.

Læs mere om tilgængelighedserklæringen