It-rådet gør status: Sådan går det med statslige it-projekter og it-systemer

08-06-2020
Styring

Statens It-råd offentliggør i dag en ny rapport med status på statens it-projekter og it-systemer. Med rapporten sætter It-rådet fokus på nødvendigheden af en opdateret, solid og veldrevet statslig digital infrastruktur.

Intelligent brug af it og digitale værktøjer er kritisk for at drive og udvikle den offentlige sektor. Derfor bør der være fokus på, at medarbejdere i staten får mere erfaring med it-styring. Samtidig bør der være mere fokus på it-implementering i det lovforberedende arbejde i staten.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i en ny statusrapport fra Statens It-råd, som udkommer i dag.

Fra slutningen af 2018 til og med 2019 har Statens It-råd gennemført de første 12 reviews af statslige myndigheders styring af deres it-systemer. Det gør det nu for første gang muligt at se på tværs af myndighedernes it-projekter og it-systemporteføljer. Myndighederne skal til review hvert tredje år, og derfor vil Statens It-råd i 2021 kunne præsentere et samlet billede af statens systemporteføljestyring sammenholdt med statens it-udvikling.

Konklusionerne fra de første reviews er, at myndighederne oplever forskellige udfordringer, men at systemerne generelt understøtter forretningerne på tilfredsstillende vis. Ligeledes er det It-rådets opfattelse, at der tages hånd om de udfordringer der er, hvilket ses på de ambitiøse handlingsplaner, som rådet har haft til review.

I 2019 har Statens It-råd risikovurderet 24 it-projekter i 2019, hvilket er det højeste årlige antal nogensinde. Porteføljens samlede udgifter er vokset til ca. syv mia. kr. 49 it-projekter og ét program har statusrapporteret, hvilket er næsten dobbelt så mange som for fire år siden. It-rådet har vurderet status for de 42 igangværende it-projekter og tildelt 23 grønne trafiklys, 12 gule og syv røde trafiklys. Sammenlignet med seneste rapportering fra første halvår af 2019 er antallet og andelen af røde trafiklys uændret.

Øget fokus på videndeling

Statusrapporten har denne gang et øget fokus på at dele viden og erfaringer myndighederne imellem. Et nyt tiltag i rapporten er derfor interviews med myndigheder, der har gjort sig erfaringer med It-rådets rådgivning gennem enten risikovurderinger af projekter eller reviews af systemporteføljer. Her kan andre myndigheder få et indblik i, hvordan det er at arbejde med og modtage sparring fra It-rådet fra netop et myndighedsperspektiv.

Digitale kompetencer

Statens It-råd angiver i rapporten, at der ses en større forståelse i de offentlige myndigheder for at god projektledelse og systemporteføljestyring er vigtige komponenter i at levere bedre offentlige it-projekter. Derfor peger rådet også på, at det er positivt, at der er etableret et Digitaliseringsakademi i regi af Digitaliseringsstyrelsen med en model for digitale kompetencer i staten, som løbende udbyder en række kurser inden for it og digitalisering for statslige medarbejdere og ledere.

Læs mere om Digitaliseringsakademiet

Digitaliseringsklar lovgivning

Samtidig peger rådet på, at en øget kompleksitet i lovgivningen også smitter af på it-udviklingen, fordi mange it-projekter i staten har til formål at implementere lovgivning. En øget kompleksitet i lovgivningen driver kompleksiteten i den efterfølgende it-udvikling og dermed også omkostningerne.

Derfor fremhæver rådet også det igangværende tværministerielle arbejde med at skabe mere såkaldt digitaliseringsklar lovning som en del af arbejdet med at sikre udviklingen af bedre og mere fremtidssikrede statslige it-systemer.

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning

Kort om It-rådet

Statens It-råd er sammensat af 13 ledere fra det offentlige og private erhvervsliv med erfaring fra store it – og forandringsprojekter samt styring af it-systemporteføljer. It-rådets rolle er at yde rådgivning til statslige myndigheder om it-projekter og it-systemporteføljestyring. It-rådet anlægger et ledelsesmæssigt perspektiv i dialogen med myndighederne for at sikre forankring i toppen af organisationen.

I 2018 fik It-rådet et udvidet mandat til også at rådgive om it-systemporteføljestyring som følge af ’Strategi for it-styring i staten’. I den anledning trådte Charlotte Bang Arnvig Hersdorf, Mikkel Müller, Karin Markmann Bentsen, Peter Trier Schleidt og Torben Ruberg ind i rådet. It-rådet har siden sin start i 2011 afholdt 126 risikovurderinger af it-projekter og siden 2018 afholdt 12 reviews af it-systemporteføljer.

Statens It-råd sekretariatsbetjenes af Ministeriernes kontor for it-styring i Digitaliseringsstyrelsen.