Lancering af sprogteknologi.dk: Det digitale sprog i Danmark skal være dansk

23-06-2020
Data

Stat, regioner og kommuner lancerer i dag den digitale platform ’sprogteknologi.dk’, der skal give let adgang til danske sprogressourcer og dermed understøtte udviklingen af kunstig intelligens på dansk. Indsatsen skal bidrage til at sikre, at det digitale sprog i Danmark er dansk. Initiativet er et samarbejde mellem staten, KL - tidligere Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Udviklingen af de forskellige former for kunstig intelligens, vi som mennesker kommunikerer med og gør brug af i hverdagen, hænger uløseligt sammen med sproget. Det drejer sig eksempelvis om, at den digitale assistent forstår, når lægen dikterer patientjournaler, eller myndighedernes chatbots forstår borgernes spørgsmål og samtidig giver intelligente svar, der afspejler danske samfundsforhold.

Danmark er et lille sprogområde med et komplekst sprog. Det er derfor dyrt at udvikle sprogteknologiske løsninger i forhold til, hvor stort markedspotentialet er for den enkelte virksomhed. Derfor vil det offentlige understøtte udviklingen, så vi i fællesskab kan sikre dansk som digitalt sprog.

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Adam Lebech fortsætter: ”Der er desuden et stort potentiale i den offentlige sektor for, at kunstig intelligens eksempelvis kan effektivisere sagsbehandlingen og give bedre service til borgere og virksomheder. Derfor er det helt centralt for anvendelsen af dansksproget kunstig intelligens i det offentlige, at udviklerne har adgang til sprogressourcer målrettet sektorens særlige behov.”

Den digitale platform sprogteknologi.dk skal give let adgang til danske sprogressourcer ved at samle metadata om danske sprogressourcer ét sted samt på sigt udvikle nye sprogressourcer, som kan styrke udviklingen af sprogteknologiske løsninger på dansk. Målgruppen er virksomheder, der arbejder med sprogteknologi, offentlige myndigheder og private virksomheder, der selv udvikler sprogteknologi, samt forskere.

Den digitale platform indeholder indtil videre metadata om blandt andet sprogdata som tale- og tekstkorpora, ordbøger, termbaser, sprogteknologiske supportværktøjer og infrastrukturkomponenter.

”Sprogteknologi.dk giver et solidt grundlag til kommunernes arbejde med kunstig intelligens, som kan bidrage til at give et endnu bedre møde mellem borgerne og kommunen. Derudover kan det potentielt forbedre kvaliteten i vores myndighedsarbejde, fx på beskæftigelses- og ældreområdet,” siger Christian Harsløf, direktør i KL.

”Regionerne er glade for samarbejdet om sprogteknologi.dk, der kan bidrage til innovation og vækst inden for sundhed, klima og trafik. Med sprogteknologi.dk får udviklere og entreprenører et stærkt redskab til at udvikle innovative løsninger med kunstig intelligens, der kan hjælpe medarbejdere i en travl dagligdag på tværs af den offentlige sektor,” siger Tommy Kjeldsgaard, vicedirektør i Danske Regioner.

Det er vigtigt at understrege, at dette er første spadestik i opbygningen af sprogteknologi.dk, der løbende vil blive udbygget med nye sprogressourcer.

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Etableringen og udviklingen af sprogteknologi.dk er et samarbejde mellem staten, KL og Danske Regioner, der løber frem til 2024.

Gå til sprogteknologi.dk