Livlig debat til Cybersikkerhedsrådets webinar

12-06-2020
Sikkerhed

Torsdag den 11. juni drøftede Cybersikkerhedsrådet vigtige temaer for cyber- og informationssikkerhed i Danmark med over 200 deltagere.

Der var lagt op til stærk faglig debat, da Cybersikkerhedsrådet torsdag den 11. juni afholdt webinar om tre vigtige og aktuelle temaer inden for cyber- og informationssikkerhed. Rådets formandskab gav bolden op, og derefter var der paneldebat om mulighederne for at dele viden og erfaringer om sikkerhedshændelser, håndtering af sikkerhedsudfordringer ved Internet of Things-produkter og DNS-beskyttelse, som et værktøj til at hjælpe borgere og SMV’ere mod cyberkriminalitet.

De mere end 200 deltagere, der fulgte med i webinaret, bød aktivt ind med gode spørgsmål og kommentarer undervejs og bidrog til at skabe en kvalificeret og spændende debat med gode perspektiver på de tre temaer. De mange input fra webinaret indgår i Cybersikkerhedsrådets videre arbejde.

Webinaret kan streames her via VideoTool

Læs også de tre debatoplæg, som blev drøftet på webinaret:

Hent debatoplæg om erfaringsudveksling om cybersikkerhedshændelser

Hent debatoplæg om sikkerhed i Internet of Things-produkter

Hent debatoplæg om aktiv beskyttelse af borgere og SMV’er på den danske del af internettet

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverden, og rådet skal desuden undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejder.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen, og deres faglighed spænder bredt over strategiske og juridiske såvel som teknologiske kompetencer. Møderne ledes af det offentligt-private formandskab bestående af Rikke Hougaard Zeberg fra Digitaliseringsstyrelsen, Thomas Lund-Sørensen fra Center for Cybersikkerhed og koncerndirektør Bjarke Alling fra Liga ApS. Cybersikkerhedsrådet blev nedsat i december 2019 og medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021.

Læs mere om Cybersikkerhedsrådet