Ny oversigt: Sådan går det med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

11-05-2020
Strategier

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 udstikker kursen for arbejdet med digitalisering mellem staten, regionerne, kommunerne og samspillet med erhvervslivet. Find den nyeste status på arbejdet her.

Digitaliseringsstyrelsen udarbejder regelmæssigt materiale, der gør det muligt for parter og interessenter at følge med i fremdriften og udviklingen i initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Den seneste statusredegørelse for 2019 og leveranceoversigt for marts 2020 er netop offentliggjort.

I statusredegørelsen kan du læse mere om strategiens løbende resultater og fremdrift. Tre år inde i strategiperioden har flere initiativer leveret på centrale milepæle, og strategien tegner sig på den måde for flere resultater. En række initiativer er derfor også enten afsluttet eller ved at blive afsluttet.

Se statusredegørelsen for 2019

For at skabe overblik over fremdriften i strategien og for at understøtte planlægningen blandt de mange involverede myndigheder udarbejder Digitaliseringsstyrelsen desuden hvert halve år en oversigt over de væsentligste leverancer og milepæle for initiativerne i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Leveranceoversigten skitserer de aktiviteter i strategiperioden, der vurderes mest væsentlige for at bistå myndighedernes planlægning.

Gå til siden 'Leveranceoversigt'

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 hævedes ambitionerne for den offentlige digitalisering, blandt andet med nye infrastrukturløsninger samt fokus på brugervenlighed og informationssikkerhed. Strategiens initiativer løber til og med 2020.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er den femte fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Forud ligger næsten 15 år med fælles fokus på digitalisering i det offentlige, hvor staten, regionerne og kommunerne har arbejdet med at øge digitaliseringen og styrke samarbejdet på tværs.

De fællesoffentlige digitaliseringsstrategier vedrører myndigheder i både stat, kommuner og regioner – dvs. både de administrative led i form af ministerier, styrelser samt kommunernes og regionernes forvaltninger – og de udførende institutioner som fx hospitaler, folkeskoler, universiteter mv.

Læs mere om digitaliseringsstrategien