Ny vejledning om brug af geografi i lovgivningen

18-05-2020
Digital transformation

En kommende vejledning om geografi i lovgivningen skal sikre en mere præcis og ensartet anvendelse af geografiske referencer i lovgivningen og en øget retssikkerhed.

Det har stor betydning, hvordan lovgiver fastsætter, hvor en regel skal finde anvendelse rent geografisk, både for borgernes og virksomhedernes mulighed for at kunne orientere sig om, hvor reglerne gælder, men også for at administrationen af reglerne kan ske effektivt og digitalt.

Digitaliseringsstyrelsen har derfor sammen med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering udarbejdet et udkast til Vejledning om geografi i lovgivningen, som indeholder faglige metoder og systematik i forhold til at understøtte en mere ensartet og præcis anvendelse af geografiske referencer i lovgivningen. Det skal gøre det mere gennemskueligt for borgere og virksomheder, hvor en regel gælder og dermed øge retssikkerheden.

Vejledningen skal hjælpe offentlige myndigheder til at udarbejde præcise og entydige geografiske referencer i lovgivningen. Det vil løfte lovkvaliteten og øge retssikkerheden, hvis det bliver mere gennemskueligt for borgere og virksomheder, hvor en regel finder anvendelse. Samtidig vil det give mulighed for en mere effektiv og enkel administration af reglerne – også digitalt. 

Louise Sloth, kontorchef for Kontor for digitaliseringsret

Lovgivningen indeholder mange regler, der handler om at afgrænse et sted, et objekt eller et areal. Vejledningen skal understøtte, at sådanne geografiske referencer angives så præcist som muligt og ensartet på tværs af myndigheder. Det vil løfte kvaliteten af lovgivningen, og understøtte at geodata kan anvendes tværoffentligt.

Vejledning om geografi i lovgivningen er nu sendt i en bred offentlig høring. Den endelige vejledning forventes at udkomme først på sommeren 2020.

Vejledningen, som er sendt i høring fredag den 15. maj 2020, kan findes på høringsportalen.dk