Ny rapport: Ministerierne har større fokus på konsekvenserne af ny lovgivning

18-03-2020
Digital transformation

Ny lovgivning skal skrives i et letforståeligt sprog, være enkel at forstå for borgere og virksomheder og let at administrere for de offentligt ansatte. Lovgivningen skal understøtte, at ressourcerne anvendes der, hvor det giver størst værdi for borgerne, og det kræver et øget fokus på implementering i ministeriernes maskinrum, når lovgivningen bliver til. Ny rapport samler nu de første erfaringer med digitaliseringsklar lovning.

Et enigt folketing indgik i januar 2018 en politisk aftale om, at ny lovgivning skal være digitaliseringsklar. Ønsket med aftalen er, at der i det lovforberedende arbejde er fokus på den efterfølgende implementering og på at skabe lovgivning, der understøtter nem, digital administration af de nye regler. Det skal i al ny lovgivning være klart beskrevet, hvordan loven skal implementeres, så der ikke opstår utilsigtet bureaukrati efter lovens vedtagelse.

Den første rapport om ministeriernes arbejde med digitaliseringsklar lovgivning ligger nu klar.

Potentialet i digitaliseringsklar lovgivning er stort, fordi mere enkel og klar lovgivning, kan skabe grundlaget for en mere tidssvarende og sammenhængende offentlig forvaltning. Derfor er vi også rigtig glade for, at rapporten tydeligt viser, at arbejdet med at gøre ny lovgivning digitaliseringsklar er kommet rigtig godt i gang, og at ministerierne har taget værktøjerne til sig.

Signe Caspersen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

En af konklusionerne i rapporten ”Indsatsen for at sikre digitaliseringsklar lovgivning” er, at ministerierne især er kommet langt med arbejdet med de syv
principper fra den politiske aftale. Det gælder især principperne om enkle og klare regler samt tryg og sikker datahåndtering.

Rapporten viser også, at der fortsat er et udviklingspotentiale i at forbedre beskrivelserne af politiske aftaler og ny lovgivnings implementeringskonsekvenser. Det kan fx være, at ministerierne uddyber de forventede omkostninger til nødvendig it-udvikling for at kunne håndtere den nye lovgivning.

Rapporten beskriver desuden, hvordan flere ministerier har gode erfaringer med at sammensætte flere forskellige fagligheder som generalister, it-faglige og juridiske medarbejdere i arbejdet med den nye lovgivning for at sikre, at flere forskellige aspekter bliver inddraget tidligt i lovprocessen.

Hent rapporten ”Indsatsen for at sikre digitaliseringsklar lovgivning”