Digitaliseringsklar lovgivning: Flere lande følger nu i Danmarks fodspor

10-11-2020
Digital transformation

Flere europæiske lande er ud fra dansk forbillede de senere år begyndt at arbejde med digitaliseringsklar lovgivning. I denne uge præsenteres de danske erfaringer ved en international konference i Lübeck.

I 2018 indgik et enigt folketing i Danmark en aftale om digitaliseringsklar lovgivning. Det betyder blandt andet, at det skal være tydeligt i nye lovforslag, hvilke konsekvenser lovforslaget har for borgeren, for beskyttelse af borgerens data og for eksisterende eller nye it-systemer.

Siden har mere end 270 lovforslag været en tur forbi Digitaliseringsstyrelsens sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning inden de blev fremsat i Folketinget.

En række lande og internationale institutioner har på det seneste vist interesse for at lære mere om de danske erfaringer på området.

Direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Rikke Hougaard Zeberg, er af det tyske formandskab for EU-Rådet inviteret til at præsentere de danske erfaringer for de øvrige medlemslande ved en konference, der afholdes i Lübeck den 10.-11. november.

Jeg ser det som en fin anerkendelse af det arbejde, vi i Danmark har gennemført de sidste tre år, at flere lande og internationale organisationer nu går i vores fodspor. Vi er kommet godt i gang i Danmark, men vi skal også blive klogere og gøre det endnu bedre. En faglig dialog med andre lande vil komme os til gavn, for i sidste ende er det mange af de samme udfordringer, vi står overfor.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Også OECD og EU-Kommissionen spørger til de danske erfaringer, mens Norge den 21. september 2020 har åbnet et nationalt ressourcecenter, der kan minde om Digitaliseringsstyrelsens sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning.

Læs mere om den internationale interesse for at samarbejde om digitaliseringsklar lovgivning herunder.

Ny national, intern tilsynsmyndighed i OECD-regi

Digitaliseringsstyrelsen er blevet indrapporteret som en ny intern tilsynsmyndighed på det regulatoriske område til brug for OECD’s rapport om reguleringspolitik, som udkommer i 2021. Det betyder, at de danske erfaringer med at sikre, at lovgivningen bliver digitaliseringsklar potentielt vil blive brugt som grundlag for læring og videndeling i de internationale sammenligninger, som OECD udfører.

OECD har desuden fremhævet det danske arbejde for at gøre lovgivningen mere digitaliseringsklar i en inspirationspublikation, der blev udgivet i oktober.

Se OECD-publikationen ”Cracking the Code: Rulemaking for humans and machines" på www.oecd.org

Webinar i samarbejde med EU-Kommissionen

Også i europæisk sammenhæng har de danske erfaringer vakt interesse: Digitaliseringsstyrelsen deltog eksempelvis den 21. oktober 2020 som hovedoplægsholder på et webinar i samarbejde med EU-Kommissionen.

På webinaret fortalte Digitaliseringsstyrelsen om de danske erfaringer, mens repræsentanter fra kommissionens generaldirektorat for informatik (DG DIGIT) præsenterede et kommende værktøj, som er udviklet med inspiration i de danske erfaringer. Værktøjet gør det muligt for kommissionen at få et ”digitalt kvalitetstjek” af nye politiske udspil i regi af kommissionens kommende, opdaterede udgave af hjælpemidler under deres ”Better Regulation”-indsats, som skal sikre kvalitet i lovgivningen.

Se beskrivelse af EU-Kommissionens kommende værktøj til ”Digital-ready policymaking”

Lancering af norsk center med inspiration fra Danmark

I Danmarks umiddelbare nabolande har der også været bud efter de danske erfaringer. Digitaliseringsstyrelsen blev inviteret af det norske Digitaliseringsdirektorat til i september 2020 at holde oplæg ved åbningen af et nyt nationalt ressourcecenter for deling af data, som skal arbejde i spændingsfeltet mellem jura, teknologi, forretning og forvaltning.

Læs om Norges nationale ressourcecenter for deling af data på www.digdir.no