Digitaliseringsklar lovgivning: Flere lande følger nu i Danmarks fodspor

10-11-2020
Forenkling

Flere europæiske lande er ud fra dansk forbillede de senere år begyndt at arbejde med digitaliseringsklar lovgivning. I denne uge præsenteres de danske erfaringer ved en international konference i Lübeck.

I 2018 indgik et enigt folketing i Danmark en aftale om digitaliseringsklar lovgivning. Det betyder blandt andet, at det skal være tydeligt i nye lovforslag, hvilke konsekvenser lovforslaget har for borgeren, for beskyttelse af borgerens data og for eksisterende eller nye it-systemer.

Siden har mere end 270 lovforslag været en tur forbi Digitaliseringsstyrelsens sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning inden de blev fremsat i Folketinget.

En række lande og internationale institutioner har på det seneste vist interesse for at lære mere om de danske erfaringer på området.

Direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Rikke Hougaard Zeberg, er af det tyske formandskab for EU-Rådet inviteret til at præsentere de danske erfaringer for de øvrige medlemslande ved en konference, der afholdes i Lübeck den 10.-11. november.

Jeg ser det som en fin anerkendelse af det arbejde, vi i Danmark har gennemført de sidste tre år, at flere lande og internationale organisationer nu går i vores fodspor. Vi er kommet godt i gang i Danmark, men vi skal også blive klogere og gøre det endnu bedre. En faglig dialog med andre lande vil komme os til gavn, for i sidste ende er det mange af de samme udfordringer, vi står overfor.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Også OECD og EU-Kommissionen spørger til de danske erfaringer, mens Norge den 21. september 2020 har åbnet et nationalt ressourcecenter, der kan minde om Digitaliseringsstyrelsens sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning.

Læs mere om DigiLabs20-konferencem på www.digitalabs20.eu

Læs mere om den internationale interesse for at samarbejde om digitaliseringsklar lovgivning herunder.

Ny national, intern tilsynsmyndighed i OECD-regi

Digitaliseringsstyrelsen er blevet indrapporteret som en ny intern tilsynsmyndighed på det regulatoriske område til brug for OECD’s rapport om reguleringspolitik, som udkommer i 2021. Det betyder, at de danske erfaringer med at sikre, at lovgivningen bliver digitaliseringsklar potentielt vil blive brugt som grundlag for læring og videndeling i de internationale sammenligninger, som OECD udfører.

OECD har desuden fremhævet det danske arbejde for at gøre lovgivningen mere digitaliseringsklar i en inspirationspublikation, der blev udgivet i oktober.

Se OECD-publikationen ”Cracking the Code: Rulemaking for humans and machines" på www.oecd.org

Webinar i samarbejde med EU-Kommissionen

Også i europæisk sammenhæng har de danske erfaringer vakt interesse: Digitaliseringsstyrelsen deltog eksempelvis den 21. oktober 2020 som hovedoplægsholder på et webinar i samarbejde med EU-Kommissionen.

På webinaret fortalte Digitaliseringsstyrelsen om de danske erfaringer, mens repræsentanter fra kommissionens generaldirektorat for informatik (DG DIGIT) præsenterede et kommende værktøj, som er udviklet med inspiration i de danske erfaringer. Værktøjet gør det muligt for kommissionen at få et ”digitalt kvalitetstjek” af nye politiske udspil i regi af kommissionens kommende, opdaterede udgave af hjælpemidler under deres ”Better Regulation”-indsats, som skal sikre kvalitet i lovgivningen.

Se beskrivelse af EU-Kommissionens kommende værktøj til ”Digital-ready policymaking”

Lancering af norsk center med inspiration fra Danmark

I Danmarks umiddelbare nabolande har der også været bud efter de danske erfaringer. Digitaliseringsstyrelsen blev inviteret af det norske Digitaliseringsdirektorat til i september 2020 at holde oplæg ved åbningen af et nyt nationalt ressourcecenter for deling af data, som skal arbejde i spændingsfeltet mellem jura, teknologi, forretning og forvaltning.

Læs om Norges nationale ressourcecenter for deling af data på www.digdir.no