Cybersikkerhedsrådet har taget hul på deres bidrag til kommende national cyber- og informationssikkerhedsstrategi

19-10-2020
Sikkerhed

Mandag den 19. oktober mødtes Cybersikkerhedsrådet for at drøfte rådets input til den ny nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, der er under udarbejdelse.

Det er en af Cybersikkerhedsrådets kerneopgaver at bidrage til udviklingen af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Derfor var kommissoriet for den kommende nationale cyber- og informationssikkerhed, som regeringen offentliggjorde i midten af september, helt central for rådets møde mandag den 19. oktober.

På mødet drøftede Cybersikkerhedsrådet de fire centrale temaer, som med strategien skal sættes øverst på den nationale dagsorden: Ledelsesforankring og kompetenceopbygning, robusthed og resiliens, samarbejde og organisering samt international indsats og bidrag.

Hen over de næste måneder arbejder Cybersikkerhedsrådet videre med strategien, blandt andet på en række arbejdsmøder. Rådets anbefalinger vil løbende blive videregivet som input til den tværministerielle styregruppe, hvor arbejdet med den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi er forankret.

Den færdige strategi forventes at foreligge i 2021.

Cybersikkerhedsrådets webinar

På mødet samlede Cybersikkerhedsrådet også op på webinaret Kort og konkret om cybersikkerhed, der med rådet som afsender blev afholdt i regi af den nationale cybersikkerhedsmåned. Webinaret bød på konkrete værktøjer til at øge sikkerheden i hverdagen og på arbejdspladsen målrettet både privatpersoner og organisationer. Der var stor interesse for arrangementet, og omkring 700 deltagere så med på de mange spændende oplæg.

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen, og rådet skal desuden undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejder.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen, og deres faglighed spænder bredt over strategiske og juridiske såvel som teknologiske kompetencer. Møderne ledes af det offentligt-private formandskab bestående af Rikke Hougaard Zeberg fra Digitaliseringsstyrelsen, Thomas Lund-Sørensen fra Center for Cybersikkerhed og koncerndirektør Bjarke Alling fra Liga ApS. Cybersikkerhedsrådet blev nedsat i december 2019, og medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021.

Læs mere om Cybersikkerhedsrådet