De nordisk-baltiske lande styrker samarbejdet om den digitale og grønne omstilling i MR-DIGITAL

12-10-2020
Strategier

Digitale teknologier og løsninger er i rivende udvikling og bliver centrale i endnu bedre offentlige services og i den grønne omstilling. Derfor er det vigtigt, at de nordisk-baltiske lande fortsætter deres stærke partnerskab og samarbejde om at skabe en bæredygtig og grøn digital omstilling af vores samfund.

De nordisk-baltiske ministre for digitalisering har tiltrådt den nye ministerdeklaration Digital North 2.0. Deklarationen sætter den politiske retning for de nordisk-baltiske landes digitaliseringssamarbejde i perioden 2021–2024.

I en tid med store udfordringer – herunder COVID-19 og klimaforandringer – vil Norden-Baltikum vise, at nye digitale teknologier og data kan anvendes og deles på en fair, åben og demokratisk måde for at håndtere disse samfundsmæssige udfordringer.

Allerede nu ligger Norden-Baltikum i top, når det kommer til digitalisering. I FN’s E-Governmentmåling ligger Danmark på en førsteplads. Ud af de otte stater i Norden-Baltikum ligger fire i top 10, mens yderligere tre ligger i top 20.

Digital North 2.0 skal understøtte denne unikke regionale styrkeposition ved at sætte høje mål for udviklingen og brug af digitale teknologier og data ambitiøst, innovativt, sikkert og etisk forsvarligt. Deklarationen skal også fremme de bedst muligt offentlige services, regional bevægelighed, grøn vækst og ansvarlig anvendelse af digitalisering i regionen.

Om Digital North 2.0

Digital North 2.0 bygger på de nordisk-baltiske landes fælles prioriteter. Erklæringen om at fortsætte samarbejdet om en fair, åben og demokratisk digitalisering er et stort skridt mod at opfylde de nordiske statsministres vision om, at Norden skal være den mest integrerede og bæredygtige region i 2030.

Deklarationens tre overordnede mål er:

1. At øge bevægeligheden og integrationen af den nordisk-baltiske region ved at tilvejebringe et fælles område med digitale løsninger på tværs af grænserne,

2. At fremme grøn økonomisk vækst og bæredygtig udvikling i den nordisk-baltiske region gennem data-drevet innovation og en fair dataøkonomi, hvor data deles og genbruges effektivt,

3. Fremme nordisk-baltisk lederskab for en bæredygtig og inkluderende digital omstilling i EU/EØS og internationalt.

MR-DIGITAL omfatter Norge, Sverige, Finland, Åland, Island, Denmark, Færøerne, Grønland, Estland, Letland og Litauen i den nordisk-baltiske region.