Nu bliver det nemmere at skabe overblik over data

09-10-2020
Data

Fremover skal det være lettere at finde og forstå data, som offentlige myndigheder og andre organisationer udstiller. En ny specifikation kan anvendes som et værktøj til at standardisere og ensarte beskrivelser af datasæt og datakataloger. Det vil understøtte sammenhæng og øge datakvaliteten på tværs af den offentlige sektor.

Hvis det fulde potentiale for offentlig digitalisering skal realiseres, er det en forudsætning, at det er let at finde og forstå offentlige data. Det kan være svært for virksomheder eller andre myndigheder at gennemskue, om offentlige data kan genbruges til at skabe nye løsninger. Ofte er udfordringen, at der mangler en forståelig og ensartet beskrivelse af data – også kaldet metadata.

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en ny specifikation til beskrivelse af datasæt og datakataloger (DCAT-AP-DK 2.0.1), som kan anvendes af både offentlige myndigheder og private organisationer. Specifikationen kan fungere som et værktøj til at beskrive datasæt på en standardiseret og ensartet måde og understøtte myndigheders eget interne overblik over data. Samtidig kan den også anvendes til at beskrive og vedligeholde overblik over data rettet mod eksterne anvendere, fx via offentlige datakataloger.

Konkret består specifikationen af både obligatoriske, anbefalede og valgfrie felter og giver mulighed for en meget omfangsrig beskrivelse af metadata. Specifikationen er baseret på bredt anvendte og anerkendte internationale specifikationer, herunder Europa-Kommissionens specifikation DCAT-AP 2.0.1 samt W3C-specifikationen DCAT (Data Catalog Vocabulary).

Den danske profil er udviklet i tæt samarbejde med både statslige myndigheder, kommuner og regioner og er en del af den fællesoffentlige digitale arkitektur.