Status for statens store it-projekter

12-10-2020
Styring

Størstedelen af statens store it-projekter er kommet fornuftigt igennem forårets COVID-19-krise. Det viser den netop offentliggjorte status for statens 49 store it-projekter for 1. halvår 2020 fra Statens It-råd.

Statens It-råd vurderer løbende statens store it-projekters tilstand og tildeler projekterne trafiklys. Vurderingen sker på baggrund af projekternes oplysninger om status, herunder risikobillede og forventede afvigelser fra den planlagte tidsplan, budget og gevinstrealisering.

Få myndigheder begrunder overskridelser med COVID-19

It-rådet har tildelt 25 grønne trafiklys, 14 gule trafiklys og fem røde trafiklys. Fem projekter afslutter og tildeles derfor ikke et trafiklys. Et rødt trafiklys betyder, at der bør være særlig ledelsesopmærksomhed på at håndtere udfordringer i projekterne, og It-rådet er i dialog med de pågældende projekter.

Få myndigheder begrunder overskridelser med konsekvenserne af COVID-19. Fx rapporteres der om udskudt idriftsættelse, da det ikke har været muligt at gennemføre test som planlagt. Dette skyldes manglende fysisk tilstedeværelse, og at medarbejdere blev udtaget til COVID-19-beredskab. Flere myndigheder fremhæver, at COVID-19 på nuværende tidspunkt ikke har ført til overskridelser, men at der er risiko for, at COVID-19 kan medføre en fordyrelse og/eller forsinkelse på et senere tidspunkt. Dette ses især hos projekter i starten af deres projektforløb, og for visse projekter besværliggør COVID-19 samarbejdet med leverandøren. På trods af COVID-19 er andelen af røde og gule trafiklys stort set uændret siden rapporteringen for 2. halvår 2019. It-rådet følger udviklingen tæt fremadrettet.

Statusrapportering for både it-projekter og it-systemporteføljer

Med lanceringen af Strategi for it-styring blev It-rådets portefølje udvidet til både at omfatte it-projekter og it-systemporteføljestyring. I marts 2020 udkom for første gang It-rådets samlede statusrapport, der både berørte myndighedernes it-systemportefølje- og it-projektstyring.

Der indhentes fortsat status fra myndighedernes it-projekter på halvårlig basis, mens der årligt indhentes status om fremdriften i myndighedernes arbejde med it-systemporteføljestyringen. It-rådets statusrapport for 2. halvår 2020 vil derfor igen omhandle både myndighedernes it-systemportefølje- og it-projektstyring.