Danmark fastholder sin stærke position inden for offentlig digitalisering i ny EU-måling

23-09-2020
Strategier

Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag resultatet af den årlige måling eGovernment Benchmark. Målingen gør status på 36 landes arbejde med offentlig digitalisering og viser, at Danmark fastholder sit høje niveau.

eGovernment Benchmark-rapporten undersøger offentlig digitalisering ud fra et borgerperspektiv og vurderer, hvordan borgere oplever brugerrejsen i forskellige digitale services. Det kan fx handle om sammenhængende brugerrejser vedrørende familieforøgelse, studier eller om at starte en virksomhed.

NemID, Digital Post og mobilvenlige løsninger bringer Danmark i front

Danmark udmærker sig ved, at NemID og Digital Post bliver anvendt i langt de fleste offentlige digitale services. NemID kan fx bruges, når man som borger eller virksomhed skal betale registreringsafgift på biler, oplyse skatteforhold og registrere flytning. Når mange forskellige services kan tilgås ved hjælp af én enkelt nøgleløsning, er det lettere for borgere og virksomheder at få adgang og overblik over relevante sager.

I mange år har vi i Danmark, på tværs af staten, kommuner og regioner, arbejdet med at udbrede anvendelsen af NemID og Digital Post i den offentlige digitale service. Jeg er derfor meget glad for at se, at det viser sig i målingen. Vi har også stort fokus på, at offentlige digitale services hele tiden skal bliver nemmere for borgerne at bruge. Derfor har vi i igennem de senere år lagt meget arbejde i, at de offentlige digitale løsninger skal kunne anvendes på mobiltelefoner og tablets. Det er virkelig positivt og motiverende, at vores arbejde med digitale mobilløsninger allerede bære frugt og bliver bemærket i EU sammenhæng.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Offentlig digitalisering skaber resultater og værdi i Danmark

I rapporten fremhæves Danmark for, at hele 9 ud af 10 offentlige digitale services er mobilvenlige. Digitale services bliver mere tilgængelige, når borgere og virksomheder kan tilgå dem fra forskellige typer enheder. Eksempler på hjemmesider rapporten har undersøgt inkluderer blandt andet borger.dk, skat.dk og virk.dk. Rapporten viser, at de danske offentlige services generelt er meget brugervenlige (user centricity), og mobilvenlighed er én af årsagerne til dette.

Rapporten peger dog også på, at det skal blive nemmere for borgere og virksomheder fra andre europæiske lande at benytte danske digitale løsninger. Det handler både om at gøre danske tjenester tilgængelige på fx engelsk, men også at de udenlandske brugere enten kan anvende NemID eller deres eget nationale eID til at få adgang til danske digitale tjenester. EU-landene samarbejder om at implementere Single Digital Gateway forordningen, der netop skal sikre adgang til digitale tjenester på tværs af grænserne.

Manglende transparens i visse digitale løsninger - som rapporten også peger på – viser, hvor vigtigt det er hele tiden at sætte brugeren i centrum. Udviklingen af digitale brugerrejser, skal ikke kun have fokus på, at løsningerne er nemme at tilgå og anvende, men også at nødvendig information oplyses undervejs, så brugerne bliver oplyst om fx hvilket lovmæssige grundlag, der er bygget ind i løsningen. Det er en konstant udfordring i den digitale transformation, som alle myndigheder, der udvikler digitale løsninger, skal have fokus på.

Samlet set lander Danmark, sammen med ni andre lande, i den bedste af fire kategorier, hvor offentlig digitalisering leverer resultater og skaber værdi – såkaldt Fruitful eGov. Eksempler på andre lande, der også klarer sig godt i målingen er Estland, Letland og Finland.

Læs mere om den nye måling på Europa-Kommissionens hjemmeside