Nu bliver det nemmere for borgere med funktionsnedsættelse at færdes på offentlige websteder

23-09-2020
Digital service

Fra den 23. september 2020 skal alle offentlige websteder være webtilgængelige. Det betyder, at det bliver nemmere for en stor gruppe borgere at færdes på websteder, der tilhører offentlige myndigheder.

Der skal være plads til alle i den digitale verden. I Danmark skønnes det, at op mod 15-20 pct. af befolkningen har svært ved at deltage i det digitale samfund, fordi de lever med en funktionsnedsættelse, der gør det vanskeligt at begå sig digitalt på lige fod med andre borgere. Vores samfund bliver mere og mere digitalt, og webtilgængelighed er derfor blevet en forudsætning for, at alle borgere kan kommunikere med det offentlige. Det er en opgave, som skal løftes af alle myndigheder.

Hvis man som borger lever med eksempelvis syns- og hørebesvær, motorisk handicap eller kognitive udfordringer såsom ADHD eller læsevanskeligheder, kan webtilgængelighed gøre en verden til forskel i forhold til at kommunikere med det offentlige.

Når en hjemmeside er webtilgængelig betyder det for eksempel, at siden er sat op på en måde, så en borger med synsbesvær nemt kan orientere sig med et hjælpemiddel såsom et pegeredskab eller tabulator. Det kan også betyde, at alle elementer på siden læses korrekt op med en skærmlæser. Det er helt essentielt for en stor gruppe af borgere – og derfor er det vigtigt, at myndighederne sætter sig godt ind i, hvad det vil sige rent praktisk, at en hjemmeside er webtilgængelig i forhold til lovens krav.

Signe Caspersen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Tilgængelighedserklæringen er nu obligatorisk

Lov om webtilgængelighed omfatter nu både nye og ældre websteder. Det betyder også, at der på alle myndigheders websteder skal ligge en tilgængelighedserklæring, som er offentligt tilgængelig. I tilgængelighedserklæringen skal det fremgå i hvilket omfang, webstedet overholder lovens krav om webtilgængelighed.

Uanset om webstedet allerede overholder kravene i lov om webtilgængelighed eller om dette ikke er tilfældet endnu, er det fra den 23. september 2020 obligatorisk for myndigheder at offentliggøre en tilgængelighedserklæring. Der skal offentliggøres én tilgængelighedserklæring pr. websted, og den skal opdateres mindst en gang årligt. Tilgængelighedserklæringen oprettes i den digitale løsning WAS-Tool.

Læs mere om tilgængelighedserklæring

Hvad hvis et websted ikke er webtilgængeligt?

Hvis et websted mod forventning ikke er webtilgængeligt, eller på anden vis ikke lever op til kravene i lov om webtilgængelighed, kan man som borger rette direkte henvendelse til den myndighed, som er ansvarlig for webstedet. Kontaktinformationer skal kunne findes i tilgængelighedserklæringen, som er offentliggjort på webstedet.

Der kan også være situationer, hvor borgeren kan kontakte Digitaliseringsstyrelsen direkte. Digitaliseringsstyrelsen er tilsynsmyndighed og behandler ikke henvendelser særskilt, men alle henvendelser vil indgå i det tilsyn som Digitaliseringsstyrelsen fører med myndigheders websteder.

 

Fakta om lov om webtilgængelighed

  • Nye websteder, som er offentliggjort efter 23. september 2018, har som de første været omfattet af lovens krav siden september 2019.
  • Fra 23. september 2020 træder næste fase af loven i kraft, hvilket betyder, at også ældre websteder skal være tilgængelige. Et websted betragtes som ældre, hvis det er offentliggjort før 23. september 2018.
  • Fra 23. juni 2021 skal alle offentlige myndigheder og offentligretlige organers mobilapplikationer også være webtilgængelige.