Nu bliver det nemmere for borgerne at få overblik over deres gæld til Udbetaling Danmark

02-09-2020
Digital service It-løsninger

Borgere med gæld til Udbetaling Danmark får nu et bedre overblik på tværs af ydelsesområder og mulighed for at betale deres gæld nemt og hurtigt.

""

På borger.dk får borgere, der skylder penge til Udbetaling Danmark nu mulighed for at betale gælden nemt og hurtigt.

På Min Side på borger.dk kan man nu logge sig ind og få overblik over eventuelle manglende betalinger til Udbetaling Danmark på tværs af 11 ydelsesområder.

Det gælder blandt andet pension, boligstøtte og familieydelser.

Udover at få et samlet overblik over eventuel gæld til Udbetaling Danmark, så kan den enkelte borger også se, hvis dele af gælden er overgået til inddrivelse i Gældsstyrelsen.

Betal gælden hurtigere

Som en del af gældsoverblikket på Min Side ligger der også en ”Betal”-knap, så borgeren har mulighed for at betale hele eller dele af sin gæld til Udbetaling Danmark med det samme.

Ved betaling af den gæld, der er oversendt til inddrivelse, vil borgere fortsat skulle kontakte Gældsstyrelsen.

Mange borgere skylder flere beløb til det offentlige, og det kan være svært at få overblik over gælden. Nu kan man få et overblik på tværs af flere af Udbetaling Danmarks gældsområder og muligheden for at betale gælden hurtigt.

Helle Junge Nielsen, kontorchef i Kontor for borger.dk i Digitaliseringsstyrelsen.

Stort SU-overblik på Min Side

Ud over gældsoverblikket, så er der nu også et kommet et udvidet overblik over SU på Min Side.

De studerende kan nu se SU, eventuelt SU-lån, forsørgerlån, slutlån, handicaptillæg eller forsørgertillæg på Min Side på borger.dk.

Den studerende kan også se næste udbetalingsdato samt status for sager med ansøgningstidspunkt, og om sagen er under behandling eller afgjort.

Endelig kan studerende logge på Min Side på borger.dk og se deres godkendelse til Ungdomskort - herunder oplysninger om de strækninger og perioder, de er godkendt til med Ungdomskort.

Gældsoverblik på Min Side på borger.dk

De 11 ydelsesområder, hvor man nu kan få vist sin gæld til Udbetaling Danmark på borger.dk er:

 • Barsel
 • Begravelseshjælp
 • Boligstøtte
 • Delpension
 • Efterlevelseshjælp
 • Familieydelser
 • Fleksydelse
 • Pension
 • Reintegrationsbistand
 • Seniorpension
 • Seniorpræmieordning

Gældsoverblikket på Min Side viser borgeres gæld til Udbetaling Danmark. Borgere kan have øvrig gæld til det offentlige.

I en tidligere version af denne nyhed fremgik det ikke tydeligt, at visningen af gæld på Min Side på borger.dk omfatter den gæld, borgeren har til Udbetaling Danmark. Det er præciseret, at det er gæld inden for 11 ydelsesområder hos Udbetaling Danmark.