Ny analyse viser vej uden om digitale hovedbrud, når udsatte borgere skal tilbydes en helhedsorienteret indsats

08-09-2020
Digital transformation

Ny lovgivning skal give kommunerne mulighed for at tilbyde en samlet indsats for udsatte borgere. En ny analyse viser, hvordan kommunerne kan arbejde digitalt, når den nye hovedlov om få år bliver en realitet.

Det er ikke altid nemt at følge med, hvis man som borger har handleplaner i flere kommunale forvaltninger samtidig. En ny hovedlov skal give mulighed for, at kommunerne lettere kan tilrettelægge en helhedsorienteret indsats og arbejde efter én handleplan på tværs af nuværende sektorlovgivninger.

Flere kommuner er begyndt at tilbyde mere sammenhængende og koordinerede indsatser på tværs af fx social- og beskæftigelsesforvaltningerne. Men en sektoropdelt lovgivning gør opgaven vanskelig. Den nye hovedlov vil give mulighed for, at kommunerne lettere kan tilrettelægge en helhedsorienteret indsats på tværs af nuværende sektorlovgivning.

Men lovgivning gør det ikke alene – de nye tværgående arbejdsgange og processer skal også kunne fungere i en kommunal hverdag, som i dag er præget af mange forskellige fagsystemer, som ikke ”taler sammen”.

Læs principaftale for rammerne om den kommende hovedlov

Analyse viser mulige digitale vej til en helhedsorienteret indsats

Analysen 'It-understøttelse af en helhedsorienteret indsats' viser, at kommunerne ved at bruge både eksisterende og nye it-løsninger, kan understøtte en mere sammenhængende sagsbehandling på tværs af de kommunale forvaltninger. Men der kan blive meget at se til, når den nye hovedlov skal implementeres.

Analysen peger derfor på en række ”work-arounds” og værktøjer, som kommunerne kan benytte sig af i deres indledende implementering af hovedloven. Overblikssystemer som fx SAPA (system til sags- og partsoverblik i kommunerne) kan kombineret med tværgående adgang til fagsystemer allerede i dag give mulighed for at koordinere arbejdet med den enkelte borger.

Kommunerne kan også få behov for at tage manuelle ”work-around”-løsninger i brug fx manuel indhentning, scanning og arkivering af samtykke fra borgeren i kommunens ESDH-løsning.

På sigt kan den digital understøttelse fx omfatte løsninger, der kan trække og skubbe indtastede oplysninger fra fagsystemerne til en helhedsorienteret borgerplan, som både borger og sagsbehandlere fra flere fagområder kan tilgå.

Fakta: Analysen om it-understøttelse af en helhedsorienteret indsats

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt KL og KOMBIT udarbejdet en analyse, der kortlægger mulighederne for at it-understøtte den nye helhedsorienterede indsats i kommunerne.

Analysen er udarbejdet af de involverede myndigheder og er blandt andet baseret på feltbesøg i 12 kommuner, som arbejder helhedsorienteret på tværs af traditionelle faggrænser og forvaltninger, og som har erfaringer med it-understøttelse på tværs af forvaltningsområder.

Hent analysen It-understøttelse af en helhedsorienteret indsats

Læs mere om analysen It-understøttelse af en helhedsorienteret indsats