Invitation til 7. møde i netværk for metode og modellering

15-04-2021
Data

Bliv en del af et fagligt netværk for it-arkitekter og datamodellører.

""

Det er igen tid til det det faglige netværk for it-arkitekter og datamodellører hvor deltagerne sammen skal identificere aktuelle udfordringer og belyse dilemmaer og løsningsmuligheder, som kan relateres til netværksdeltagernes daglige arbejde med arkitekturmetode og modellering. Netværket vil skabe et rum for fagfæller, der kan inspirere og udfordre hinanden.

Mit Overblik - Klargøring og aflevering af data

På dette møde kan du blive klogere på standarter, løsninger og hvad der skal til for at aflevere data til Mit Overblik

Mødet er del 2 af 2 og dermed en forlængelse af forrige møde med et tema om ’Mit Overblik’. Mit Overblik er en funktion på borger.dk, der skal give borgerne et bedre overblik over deres oplysninger om sig selv og deres ændringer på tværs af hele den offentlige sektor.

På første møde præsenterede Anna Louise Madsen fra Digitaliseringsstyrelsen sammen med Kurt Hansen fra Strand og Donslund et oplæg, der gav en overordnet introduktion til Mit Overblik, herunder formål og hvilke resultater der forventes. Desuden blev vi introduceret til orkestreringskomponenten og fik belyst, hvordan programmet arbejder med standardisering ud mod myndigheder, der skal levere data til Mit Overblik.

På det kommende møde sætter vi med to cases yderligere fokus på, hvordan programmet arbejder med at sikre, at data bliver afleveret på en måde, der gør, at de kan vises i Mit Overblik på en meningsfuld og brugervenlig måde for borgerne. Her sætter de to cases fokus på:

  • Samarbejdet med KL og KOMBIT omkring aflevering af kommunale data, og hvordan der i den forbindelse er arbejdet med at sikre sammenhæng mellem den kommunale rammearkitektur og de standarder og datamodeller, er er fastlagt i regi af Mit Overblik
  • Udviklingen af en tilslutningspakke for myndigheder, der fremover skal aflevere data til Mit Overblik gennem orkestreringskomponenten, herunder demo af et konkret værktøj, der skal hjælpe myndighederne med at klargøre og teste data til aflevering.

Da der er en sammenhæng mellem de to møder, er det en fordel at have deltaget i første møde. Der vil dog i begyndelsen af dette møde være en ultrakort introduktion til de temaer, der blev berørt på møde 1.

Virtuel videndeling

Formatet er nyt og justeret for at tilpasse det virtuelle rammer. Mødet finder sted via Skype den 5. maj 2021 kl. 09.00 – 11.00.

Præsentationerne vil efterfølgende fremgå af arkitektur.digst.dk.

Du kan finde alle tidligere oplæg på arkitetur.digst.dk

 

Netværket er bredt forankret

Netværket drives af Digitaliseringsstyrelsen på vegne af Udvalget for Arkitektur og Standarder.

Der er etableret en redaktørgruppe med deltagelse af Digitaliseringsstyrelsen, KL, Region Midtjylland og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er medinitiativtagere.